Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there any feature in Firefox that acts like Chrome's bookmark feature?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

So I want to know if there's a feature that can perform similar perfromances as the chrome's bookmark will do, so what i want is that to have a bookmark below the address bar.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Yes, it's called the Bookmarks Toolbar. More info here: Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window.

If you want new bookmarks to save to the toolbar directly, you need an add-on for that:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/default-bookmark-folder/