X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to disable certain keyboard shortcuts?

Được đăng

I want to disable certain keyboard shortcuts. I'm a developer so by instinct I always press ctrl+S and ctrl+W. Is there a way to not just remap the shortcuts but to disable them completely? I tested shortkeys and it doesn't work.

I want to disable certain keyboard shortcuts. I'm a developer so by instinct I always press ctrl+S and ctrl+W. Is there a way to not just remap the shortcuts but to disable them completely? I tested shortkeys and it doesn't work.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17670 giải pháp 159841 câu trả lời
Được đăng

I don't think that you can disable builtin keyboard shortcuts via an extension. I thought about using pinned tabs because Ctrl+W doesn't close a pinned tab, but I see that in that case Firefox jumps to the first not pinned tab. I don't know if this is a bug or intentional, but it looks weird (a second Ctrl+W will close this first tab).

I don't think that you can disable builtin keyboard shortcuts via an extension. I thought about using pinned tabs because Ctrl+W doesn't close a pinned tab, but I see that in that case Firefox jumps to the first not pinned tab. I don't know if this is a bug or intentional, but it looks weird (a second Ctrl+W will close this first tab).
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

How about ctrl+S?

How about ctrl+S?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.