X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

setting default printer for firefox

Được đăng

I am running Windows 10 Pro 2019 upgrade. My default printer is set in control panel to my Canon MF260 and is automatically selected by several apps, word, wordperfect, excel etc., however Firefox always selects another printer a Canon iP7250 colour that I don't use often, so each time I want to print an email I have to remember to select my default printer before printing. There seems to be nowhere in the Firefox setup to set the default printer.

I am running Windows 10 Pro 2019 upgrade. My default printer is set in control panel to my Canon MF260 and is automatically selected by several apps, word, wordperfect, excel etc., however Firefox always selects another printer a Canon iP7250 colour that I don't use often, so each time I want to print an email I have to remember to select my default printer before printing. There seems to be nowhere in the Firefox setup to set the default printer.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Andrew
  • Moderator
324 giải pháp 4090 câu trả lời
Được đăng

Per /questions/1069672, The default printer is the last used printer. If you change to a different printer, Firefox should remember that one as the new default. If that setting has been turned off, turn it back on in about:config. print.save_print_settings


If that doesn't stick, per /questions/1000848, you can try Resetting a certain Firefox printer setting and Resetting all Firefox printer settings.

Per [/questions/1069672], The default printer is the last used printer. If you change to a different printer, Firefox should remember that one as the new default. If that setting has been turned off, turn it back on in about:config. '''print.save_print_settings''' ----- If that doesn't stick, per [/questions/1000848], you can try [https://support.mozilla.org/kb/fix-printing-problems-firefox#w_reset-firefox-printer-setting Resetting a certain Firefox printer setting] and [https://support.mozilla.org/kb/fix-printing-problems-firefox#w_reset-all-firefox-printer-settings Resetting all Firefox printer settings].
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Hi Andrew,

Thanks for your help, but where can I find "about:config" Its not in Firefox Options or Customise?

It seems to me that Firefox ought to have a specific setting for a default printer as word processors do.

David

Hi Andrew, Thanks for your help, but where can I find "about:config" Its not in Firefox Options or Customise? It seems to me that Firefox ought to have a specific setting for a default printer as word processors do. David
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Andrew
  • Moderator
324 giải pháp 4090 câu trả lời
Được đăng

David,

You can access about:config by simply typing it in your address bar and pressing enter.

David, You can access '''about:config''' by simply typing it in your address bar and pressing enter.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5420 giải pháp 40431 câu trả lời
Được đăng

The "last used" printer is the default printer.

about:config provides a way to inspect and change Firefox preferences and settings which aren't part of the user interface = somewhat "hidden settings".

Firefox and the "about" protocol: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Firefox/The_about_protocol

The "last used" printer is the default printer. '''about:config''' provides a way to inspect and change Firefox preferences and settings which aren't part of the user interface = somewhat "hidden settings". '''Firefox and the "about" protocol''': https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Firefox/The_about_protocol
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.