X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

firefox quantum 70.0, how to change to black loading page?

Được đăng

hi, currently when i open up a new webpage, there is a white loading screen. i have the dark theme, so its pretty jarring. ive been editing my chrome files but.... to no avail.

i have a userChrome.css with the following...

tabbrowser tabpanels { background-color: rgb(19,19,20) !important; } browser { background-color: #131314 !important; }

and userContent.css with the following...

@-moz-document url(about:blank) { html { background-color: rgb(19,19,20) !important; } } @-moz-document url-prefix(about:blank) { * { background-color: rgb(19,19,20); } }


am i doing something wrong? does quantum ignore my chrome files?

thanks

hi, currently when i open up a new webpage, there is a white loading screen. i have the dark theme, so its pretty jarring. ive been editing my chrome files but.... to no avail. i have a userChrome.css with the following... tabbrowser tabpanels { background-color: rgb(19,19,20) !important; } browser { background-color: #131314 !important; } and userContent.css with the following... @-moz-document url(about:blank) { html { background-color: rgb(19,19,20) !important; } } @-moz-document url-prefix(about:blank) { * { background-color: rgb(19,19,20); } } am i doing something wrong? does quantum ignore my chrome files? thanks

Được chỉnh sửa bởi starmandell vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

got it. just go to about:config on your url....

and change....

toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets;true

got it. just go to about:config on your url.... and change.... toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets;true
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.