X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

how do i import bookmarks from safari to firefox (70.0.1 (64-Bit)) (Standard procedure does not work, bookmarks are sucessfully imported by do not show anywhere

jan
Được đăng

how do i import bookmarks from safari to firefox (70.0.1 (64-Bit)) (Standard procedure does not work, bookmarks are sucessfully imported by do not show anywhere...) also, there is no "star icon in the left upper corner that will display the option to choose my imported bookmarks. If you want more people stick to firefox you should seriously work on an easy solution for newbies to import their old bookmarks. I`ll give it 24 hours before I switch to google chrome....

how do i import bookmarks from safari to firefox (70.0.1 (64-Bit)) (Standard procedure does not work, bookmarks are sucessfully imported by do not show anywhere...) also, there is no "star icon in the left upper corner that will display the option to choose my imported bookmarks. If you want more people stick to firefox you should seriously work on an easy solution for newbies to import their old bookmarks. I`ll give it 24 hours before I switch to google chrome....
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

none

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

RobertJ
  • Top 10 Contributor
109 giải pháp 1195 câu trả lời
Được đăng

Hi jan, Your Bookmarks should be in a folder - From Safari. See: Import Bookmarks and personal data from another browser https://support.mozilla.org/en-US/kb/import-bookmarks-data-another-browser

and

Bookmarks in Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/bookmarks-firefox

The "Star Icon" can be added to your toolbar from the Customize Palette: See: Customize Firefox controls, buttons and toolbars https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars

Hi jan, Your Bookmarks should be in a folder - From Safari. See: Import Bookmarks and personal data from another browser https://support.mozilla.org/en-US/kb/import-bookmarks-data-another-browser and Bookmarks in Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/bookmarks-firefox The "Star Icon" can be added to your toolbar from the Customize Palette: See: Customize Firefox controls, buttons and toolbars https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
jan
Được đăng

Người tạo câu hỏi

Thanks: èart one of the answer: that is not the problem, I can export my bookmarks from safari where I want (what I did)

Part 2: answer does not deal about my problem (importing bookmarks)

Part 3: thanks, shall try this.

Thanks: èart one of the answer: that is not the problem, I can export my bookmarks from safari where I want (what I did) Part 2: answer does not deal about my problem (importing bookmarks) Part 3: thanks, shall try this.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17673 giải pháp 159870 câu trả lời
Được đăng

Did you try a search in the Bookmarks Manager (Library) for those imported bookmarks ?

Did you try a search in the Bookmarks Manager (Library) for those imported bookmarks ? *https://support.mozilla.org/en-US/kb/bookmarks-firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.