X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Restore previous session problem

Được đăng

Hi!

I've enabled "Restore previous session", but i want it to continue on a new tab next time if I close Firefox by closing all of the tabs individually instead of closing the browser window itself.

So if I close all the tabs individually, it should next time I startup Firefox open a single NEW tab while still remembering my previous tabs if I close Firefox by closing the window itself. Just like it works on chrome with "Continue where I left off" enabled.

Any help appreciated!

Thanks!

Patrick

Hi! I've enabled "Restore previous session", but i want it to continue on a new tab next time if I close Firefox by closing all of the tabs individually instead of closing the browser window itself. So if I close all the tabs individually, it should next time I startup Firefox open a single NEW tab while still remembering my previous tabs if I close Firefox by closing the window itself. Just like it works on chrome with "Continue where I left off" enabled. Any help appreciated! Thanks! Patrick

Giải pháp được chọn

Hi Patrick, I can't think of a built-in setting for that exact behavior. The closest thing that comes to mind is the setting to generate a new tab when you close the last tab in the window. This forces you to close a window using the X button, but when it's restored, you should just get the new tab:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste LASTTAB and pause while the list is filtered

(3) Double-click the browser.tabs.closeWindowWithLastTab preference to switch the value from false to true true to false

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8758 giải pháp 71656 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi Patrick, I can't think of a built-in setting for that exact behavior. The closest thing that comes to mind is the setting to generate a new tab when you close the last tab in the window. This forces you to close a window using the X button, but when it's restored, you should just get the new tab:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste LASTTAB and pause while the list is filtered

(3) Double-click the browser.tabs.closeWindowWithLastTab preference to switch the value from false to true true to false

Hi Patrick, I can't think of a built-in setting for that exact behavior. The closest thing that comes to mind is the setting to generate a new tab when you close the last tab in the window. This forces you to close a window using the X button, but when it's restored, you should just get the new tab: (1) In a new tab, type or paste '''about:config''' in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk. (2) In the search box above the list, type or paste '''LASTTAB''' and pause while the list is filtered (3) Double-click the '''browser.tabs.closeWindowWithLastTab''' preference to switch the value from <s>false to true</s> <u>true to false</u>

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17522 giải pháp 158440 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Note that there is possibly "History -> Recently Closed Tabs/Windows" available to reopen tabs you closed previously.

Note that there is possibly "History -> Recently Closed Tabs/Windows" available to reopen tabs you closed previously.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks a lot to both of you!

Thanks a lot to both of you!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.