X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

WTF. How do I install QuickTime on Firefox.

Được đăng

So disappointed in Firefox, passwords from Chrome were not carried over. Now Quick time applications aren't working.

So disappointed in Firefox, passwords from Chrome were not carried over. Now Quick time applications aren't working.

Giải pháp được chọn

All Firefox v52+ Releases disables all plugins except for Flash Why do Java, Silverlight, Adobe Acrobat and other plugins no longer work? {web link}

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4248 giải pháp 59413 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

All Firefox v52+ Releases disables all plugins except for Flash Why do Java, Silverlight, Adobe Acrobat and other plugins no longer work? {web link}

All Firefox v52+ Releases disables all plugins except for Flash [https://support.mozilla.org/en-US/kb/npapi-plugins Why do Java, Silverlight, Adobe Acrobat and other plugins no longer work?] {web link}
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.