Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I know it is not possible to cast from Firefox to Google Chromecast on a TV but can you cast to an Amazon Firestick? Amazon now allows Chromecasting.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1066 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi John

more options

There are no casting tabs in Firefox it seems. I understand you can't cast a tab to Chromecast but what Amazon Firestick?

Giải pháp được chọn

Hi

There is a seperate version of Firefox available for the Amazon Fire TV Stick. This app is available for free from the Aamzon app store.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

There is a seperate version of Firefox available for the Amazon Fire TV Stick. This app is available for free from the Aamzon app store.

more options

So, it isn't possible to chromecast from firefox????