X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Disable Ctrl-N Shortcut

Được đăng

I have a user that needs ctrl-n to be 'freed from Firefox. She needs to use that shortcut for a web-based application and every time she uses that shortcut a new tab opens instead of applying the shortcut to the application. I have combed the shortcuts and the about:config page with no luck. Do you know of a way to unbind ctrl-n or disable it completely from Firefox?

I have a user that needs ctrl-n to be 'freed from Firefox. She needs to use that shortcut for a web-based application and every time she uses that shortcut a new tab opens instead of applying the shortcut to the application. I have combed the shortcuts and the about:config page with no luck. Do you know of a way to unbind ctrl-n or disable it completely from Firefox?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Câu trả lời hữu ích

Has anyone been able to accomplish this?

/bump

Has anyone been able to accomplish this? /bump
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5139 câu trả lời
Được đăng

jordan45453 said

Has anyone been able to accomplish this?

Hello jordan,

Sorry for the long wait .....

I found this :

https://github.com/lusakasa/saka-key/issues/53

which led to this :

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1320332

And then to this :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/saka-key/

Any good ?

''jordan45453 [[#answer-1239950|said]]'' <blockquote> Has anyone been able to accomplish this? </blockquote> Hello jordan, Sorry for the long wait ..... I found this : https://github.com/lusakasa/saka-key/issues/53 which led to this : https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1320332 And then to this : https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/saka-key/ Any good ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.