X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Why firefox does not support inline PDFs? How to view inline PDFs on firefox?

Được đăng

It is sure that PDFs are set as 'Preview in Firefox', but after I open a website, it shows ' This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF'. I don't know how to fix it, please help!

It is sure that PDFs are set as 'Preview in Firefox', but after I open a website, it shows ' This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF'. I don't know how to fix it, please help!

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8837 giải pháp 72222 câu trả lời
Được đăng

Let's continue in your other thread here: https://support.mozilla.org/questions/1257109

Let's continue in your other thread here: https://support.mozilla.org/questions/1257109