X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why does firefox sync does not sync my bookmarks?

Được đăng

I've recently bought a new laptop. On my old laptop I used Firefox and synced my bookmarks. Now I login on my new laptop and try to sync the bookmarks from my old laptop but nothing shows up... Please help.

I've recently bought a new laptop. On my old laptop I used Firefox and synced my bookmarks. Now I login on my new laptop and try to sync the bookmarks from my old laptop but nothing shows up... Please help.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17278 giải pháp 156199 câu trả lời
Được đăng

Maybe use a removable USB drive to transfer the bookmarks if you aren't able to do this via Sync. Note that Sync isn't meant to be used as a backup device, but merely to Sync personal data between connected devices.

For the bookmarks you can use a recent compressed .jsonlz4 backup in the backups in the bookmarkbackups folder or create a backup yourself.

  • Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import & Backup -> Restore

On Mac, Import & Backup is the third (star shaped) button on the toolbar in the Library.

If you want to use a USB drive then see:

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:preferences page.

Maybe use a removable USB drive to transfer the bookmarks if you aren't able to do this via Sync. Note that Sync isn't meant to be used as a backup device, but merely to Sync personal data between connected devices. For the bookmarks you can use a recent compressed .jsonlz4 backup in the backups in the bookmarkbackups folder or create a backup yourself. *Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import & Backup -> Restore On Mac, Import & Backup is the third (star shaped) button on the toolbar in the Library. If you want to use a USB drive then see: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the <b>about:preferences</b> page. *Help -> Troubleshooting Information -> Profile Directory:<br>Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder *http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.