Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I lost my phone and backup codes. I cannot login to my Firefox account with 2FA. Can you help me?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 282 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi valasudurai

more options

1. I lost my phone with Google authenticator. 2. I lost my notebook with backup codes.

How to reset (disable) 2FA account authenticator? Can you help me?

Regards, Mariusz.

Giải pháp được chọn

Do you still have the password of the Firefox account?

In case of issues try to log in to the Firefox account via this website.

If you can't access the settings page where you can disable 2FA then try a password reset.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

HI, sorry to hear that. Unfortunately we Support Volunteers do not have that information nor does any one else except you. If you loose your passwords and account info it is lost. You can make another account with another email address.

Sorry.

more options

Giải pháp được chọn

Do you still have the password of the Firefox account?

In case of issues try to log in to the Firefox account via this website.

If you can't access the settings page where you can disable 2FA then try a password reset.

more options

Thanks for help.

I registered new account... It's impossible login to account without 2FA or backup codes...

more options

hi i have the same problem but i have a backup code but it was not works as expected i reset the password but i can't create a key