On Tuesday November 28th from 9:00AM PT - 12PM PT (5:00PM UTC - 8PM UTC), we will be performing system maintenance on support.mozilla.org. During the maintenance period, users will not be able to sign in to the website, and all users signed in at the start of the maintenance period will be signed out.

Trang web này sẽ có chức năng hạn chế trong khi chúng tôi trải qua bảo trì để cải thiện trải nghiệm của bạn. Nếu một bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn và bạn muốn đặt câu hỏi, chúng tôi có cộng đồng hỗ trợ của chúng tôi đang chờ để giúp bạn tại @FirefoxSupport trên Twitter và /r/firefox trên Reddit.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot perform search on firefox, unless i go directly to google.com or bing.com. ddg is my default search engine, but cannot find this page keeps showing up.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Cannot perform search on firefox, unless i go directly to google.com or bing.com. ddg is my default search engine, every time i search, the following error displays "Cannot perform search on firefox, unless i go directly to google.com or bing.com. ddg is my default search engine, but cannot find this page keeps showing up."

My internet connection is live. no problem surfing. just cannot perform any searches from search bar unless i go directly to an search engine's site.

Cannot perform search on firefox, unless i go directly to google.com or bing.com. ddg is my default search engine, every time i search, the following error displays "Cannot perform search on firefox, unless i go directly to google.com or bing.com. ddg is my default search engine, but cannot find this page keeps showing up." My internet connection is live. no problem surfing. just cannot perform any searches from search bar unless i go directly to an search engine's site.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

KimTAnthony said

ddg is my default search engine

What is ddg?

What about the other search engines? Do they work?