Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

notificatie fACEBOOK

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

I don't get notifications for facebooK anymorge, how can I restore this? I've hae tried with removing all FB cookies, but it didn't help...

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can find this permission in "Tools -> Page Info -> Permissions"


You can inspect cookies and passwords and permissions for the domain in the currently selected tab via these steps:

*click the Control Center 'i' icon at the left end of the location/address bar
  • click the arrow to expand the security message
  • click "More Information" to open "Tools -> Page Info"
  • click "Permissions" to inspect and modify permissions
  • click "Security" to inspect and modify cookies and passwords in a standalone window