Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to turn off histoty

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How to turn off history when I sign off?

How to turn off history when I sign off?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

I recommend you have a read of this article that will explain how to delete your browsing history when you exit Firefox.

Alternatively, you may want to use Private Browsing. You can read all about this here.

I hope this helps but if not, please come back here and we can look into a different solution for you.

more options

You posted with a mobile device.

Is your question about Firefox on a mobile device or on a desktop computer?