Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

RoboForm toolbar not displaying after upgrading to FireFox 42

  • 1 trả lời
  • 32 gặp vấn đề này
  • 1241 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi denoro

more options

RoboForm toolbar disappeared after upgrading to FireFox 42. The add-ons page shows that RoboForm is activated.

Giải pháp được chọn

Thanks Support for allowing me to address the problem I was having but I have re-installed RoboForm and now the toolbar is visible....Just a pain in the ass to stop what I was doing to re-install RoboForm; after all it was working fine before the upgrade.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Thanks Support for allowing me to address the problem I was having but I have re-installed RoboForm and now the toolbar is visible....Just a pain in the ass to stop what I was doing to re-install RoboForm; after all it was working fine before the upgrade.