Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why doesn't the Firefox print window not provide a double-sided printing option?

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 4473 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi GCPNYC

more options

My HP printer is capable of printing double-sided, which saves paper, but the Firefox Print Window does not offer a double-sided printing option. (I recently switched from IE, which did.) Do I have to do something to add it?

Giải pháp được chọn

Can you post a screen shot of what you're seeing?

The relevant print options for your printer appear under Properties AFTER you click the Print button and select the printer to be used.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Can you post a screen shot of what you're seeing?

The relevant print options for your printer appear under Properties AFTER you click the Print button and select the printer to be used.

Được chỉnh sửa bởi Tony98 vào

more options

Use { Ctrl + P } and then open Properties.

more options

GCPNY

This worked!! Thanks very much!