Khắc phục sự chậm trễ, đổ vỡ, thông báo lỗi và các sự cố khác

Fix problems with websites (Facebook, YouTube, webmail etc.)

  • Không thể kết nối sau khi nâng cấp Firefox Nguyên nhân phổ biến nhất là phần mềm tường lửa. Một số tường lửa âm thầm chặn không cho phiên bản mới cập nhật của Firefox được truy cập Internet. '''Thậm chí nếu tường lửa đã bị vô hiệu hóa hoặc gỡ bỏ, có thể nó vẫn hoạt động được.''' == Để khắc phục == Bạn sẽ phải cấu hình tường lửa để cho phép sự truy cập của Firefox. Bên dưới là các liên kết đến các bài hướng dẫn cấu hình một số tường lửa. Hãy nhấn lên bài hướng dẫn đối với phần mềm tường lửa mà bạn đang dùng. * [[Configuring AVG Internet Security]] * [[Configuring BitDefender Internet Security]] * [[Configuring CA Internet Security Suite]]

Trong Tiếng Anh