Cài đặt và quản lý tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng cho phép bạn tùy chỉnh và thêm các tính năng vào Firefox.

Huy hiệu tiện ích

Bạn sẽ biết liệu tiện ích có đang được xem xét thường xuyên hay không nếu tiện ích đó có một trong các huy hiệu được liệt kê trong bài viết này.

Firefox Firefox Đã tạo: 03/19/2021

Chữ ký tiện ích trong Firefox

Tìm hiểu về ký tiện ích và phải làm gì nếu không thể xác minh tiện ích mở rộng bạn muốn sử dụng trong Firefox.

Firefox Firefox Last updated: 06/18/2022

Tiện ích trong duyệt web riêng tư

Bạn có thể thiết đặt tiện ích nào của Firefox có thể hoạt động trong chế độ riêng tư và tiện ích nào không thể khi bạn cài đặt hoặc để sau đó. Tìm hiểu thêm.

Firefox Firefox Last updated: 09/06/2022

Trong Tiếng Anh

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm