Firefox dành cho doanh nghiệp Hỗ trợ

Chủ đề phổ biến

Khám phá kho tàng kiến thức.

Bài viết nổi bật

Tùy chỉnh Firefox sử dụng Group Policy (Windows)

Tùy chỉnh Firefox sử dụng Group Policy (Windows)

Firefox hỗ trợ cài đặt chính sách thông qua Active Directory cũng như sử dụng Local Group Policy.

Chọn kênh cập nhật Firefox

Chọn kênh cập nhật Firefox

Bài viết này sẽ giải thích cho bạn sự khác biệt giữa bản phát hành chính thức và bản phát hành hỗ trợ mở rộng (ESR).

Tùy chỉnh Firefox sử dụng tập tin policies.json

Tùy chỉnh Firefox sử dụng tập tin policies.json

Hỗ trợ chính sách đa nền tảng có thể được triển khai bằng cách sử dụng tập tin JSON được gọi là policies.json.

Illustration of community

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm