Firefox dành cho doanh nghiệp Hỗ trợ

Chủ đề phổ biến

Khám phá kho tàng kiến thức.

Vẫn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây vì bạn. Gửi một câu hỏi đến các diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi và nhận câu trả lời từ cộng đồng các chuyên gia của chúng tôi.

Hỏi cộng đồng

Bài viết nổi bật

Người dùng Firefox Mac OS X 10.9, 10.10 và 10.11 chuyển sang bản phát hành hỗ trợ mở rộng

Người dùng Firefox Mac OS X 10.9, 10.10 và 10.11 chuyển sang bản phát hành hỗ trợ mở rộng

Firefox 78 là phiên bản cuối cùng được hỗ trợ cho Mac OS X 10.9, 10.10 và 10.11. Người dùng sẽ được chuyển sang bản phát hành hỗ trợ mở rộng (ESR) của Firefox.

Chế độ Kiosk (Kiosk mode) trong Firefox dành cho doanh nghiệp

Chế độ Kiosk (Kiosk mode) trong Firefox dành cho doanh nghiệp

Chế độ kiosk (Kiosk mode) khóa Firefox để bảo vệ kiosk khỏi người dùng. Tìm hiểu thêm.

Tùy chỉnh Firefox sử dụng Group Policy (Windows)

Tùy chỉnh Firefox sử dụng Group Policy (Windows)

Firefox hỗ trợ cài đặt chính sách thông qua Active Directory cũng như sử dụng Local Group Policy.

Quản lý Firefox bằng Microsoft Endpoint Manager (Intune)

Quản lý Firefox bằng Microsoft Endpoint Manager (Intune)

Cách quản lý Firefox dành cho doanh nghiệp với Microsoft Endpoint Manager (Intune).

Illustration of community

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm