Tùy chỉnh Firefox sử dụng Group Policy (Windows)

Trên Windows, chính sách hỗ trợ được triển khai bằng Group Policy. Firefox hỗ trợ cài đặt chính sách thông qua Active Directory cũng như sử dụng Local Group Policy.

Các mẫu ADMX cho Firefox có sẵn để tải xuống tại đây:

https://github.com/mozilla/policy-templates/releases

Thông tin về các chính sách cụ thể có sẵn trong README trên kho GitHub của chúng tôi - https://github.com/mozilla/policy-templates/blob/master/README.md.

Cái này sẽ luôn có thông tin mới nhất về chính sách của chúng tôi.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support