Xóa dữ liệu riêng tư

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Translation in progress.


Firefox sử dụng các dữ liệu riêng tư như tên người sử dụng, lịch sử sử dụng, và các cookie (dữ liệu xác định người truy cập server đặt tại máy trạm), nhằm mục đích trợ giúp tốt nhất cho việc duyệt web của bạn.

Đôi lúc bạn không muốn những người dùng khác dùng chung máy tính với bạn truy cập vào các thông tin này. Trong trường hợp đó, bạn có thể xóa các dữ liệu riêng tư của bạn đi. Việc này có thể được thực hiện bất cứ khi nào bạn muốn, hoặc Cáo Lửa cũng có thể xóa một phần các dữ liệu này một cách tự động.Dữ liệu riêng tư là gì?

 • Lịch sử duyệt web: chứa một bản theo dõi các địa chỉ web mà bạn đã truy cập trước đó.
 • Lịch sử tải về: lưu trữ danh sách các tệp tin mà bạn đã tải về.
 • Lịch sử tìm kiếm và ghi nhớ biểu mẫu: chứa một danh sách các văn bản mà bạn đã nhập vào các trường văn bản như các từ khóa tìm kiếm web, tên và địa chỉ.
 • Bộ đệm: lưu trữ các tệp tin tạm thời, như các trang web và các dữ liệu truyền thông trực tuyến mà bạn đã tải về từ Internet.
 • Cookies: lưu trữ các tệp tin được tạo bởi các web site dùng để lưu trữ thông tin trên máy của bạn, ví dụ như thông tin về các tùy chọn của bạn khi truy cập vào web site này (web site có ô kiểm "ghi nhớ lại" thì tức là nó có sử dụng cookie).
 • Dữ liệu ngoại tuyến của Web site: thông tin về các web site được lưu trữ lại trong máy để sử dụng khi không kết nối internet.
 • Ghi nhớ mật khẩu: lưu trữ danh sách tên các tài khoản và mật khẩu tương ứng mà bạn đã yêu cầu Cáo Lửa ghi nhớ.
 • Xác nhận phiên làm việc: cho phép bạn giữ trạng thái đã đăng nhập một cách an toàn vào các web site mà bạn đã đăng nhập vào bằng mật khẩu.


Xóa dữ liệu riêng tư của bạn

 1. Tại khu vực phía trên cửa sổ Firefox, trên thanh thực đơn (menu), click chuột vào menu Công cụ (Tools), và chọn Xóa dữ liệu cá nhân...(Clear Private Data...).

557972d5952e29b04ed0603ea247f215-1241038511-295-2.png

clearingprivatedata-toolsmenu-en.png163f19df006a9fabdd8863343df18532-1233545851-425-1.png

 1. Cửa sổ Xóa các Dữ liệu Cá nhân (Clear Private Data) được mở, cho phép bạn chọn loại dữ liệu riêng tư nào sẽ bị xóa.

557972d5952e29b04ed0603ea247f215-1241037525-119-2.png

clearingprivatedata-clearprivatedata-en.png163f19df006a9fabdd8863343df18532-1233545851-425-3.png

 1. Đánh dấu chọn loại dữ liệu bạn muốn xóa, sau đó click chuột vào Xóa dữ liệu cá nhân ngay (Clear Private Data Now) để xóa dữ liệu. Vậy là xong! Để đóng cửa sổ Xóa các Dữ liệu Cá Nhân (Clear Private Data) mà không xóa dữ liệu nào thì hãy nhấn vào Hủy bỏ (Cancel), .
Ghi chú: Nếu bạn vẫn nhìn thấy các mục trên thanh Vị trí sau khi đã xóa dữ liệu riêng tư, thì đó là các mục Đánh dấu và không phải thuộc phần lịch sử duyệt. Đó là phần thuộc về chức năng Thanh vị trí thông minh của Firefox. Nếu bạn không muốn các đánh dấu xuất hiện ở thanh Vị trí xin xem phần Không thể xóa lịch sử thanh vị trí.
Ghi chú: Nếu bạn vẫn nhìn thấy các mục trên thanh Vị trí sau khi đã xóa dữ liệu riêng tư, thì đó là các mục Đánh dấu và không phải thuộc phần lịch sử duyệt. Đó là phần thuộc về chức năng Thanh vị trí thông minh của Firefox. Nếu bạn không muốn các đánh dấu xuất hiện ở thanh Vị trí xin xem phần hạn chế thiết lập thanh Vị trí.

Cài đặt loại bỏ dữ liệu riêng tư

Vào menu Công cụ (Tools), chọn Tùy chọn (Options).

Vào menu Chỉnh sửa (Edit), chọn Tùy chỉnh (Preferences).

Vào trình đơn FireFox, chọn Tùy chỉnh (Preferences).

 1. Chọn thẻ Privacy (Riêng tư). Bạn có thể thấy 3 vùng liên quan đến các dữ liệu riêng tư của bạn: Lược sử (History), Cookies và Dữ liệu Cá nhân (Private Data).
 2. Trong phần Dữ liệu Cá nhân (Private Data), bạn có 3 tùy chọn sau:

557972d5952e29b04ed0603ea247f215-1241038511-295-1.png

clearingprivatedata-options-en.png163f19df006a9fabdd8863343df18532-1233545851-425-2.png  • Luôn luôn xóa dữ liệu cá nhân khi tôi thoát Firefox: bạn có thể chọn mục này để yêu cầu Firefox xóa dữ liệu riêng tư của bạn mỗi khi bạn thoát khỏi Firefox. Để thiết lập loại dữ liệu sẽ bị xóa, nhấn Settings... (Thiết lập...).
  • Hỏi tôi trước khi xóa dữ liệu cá nhân: Với tùy chọn này, Firefox sẽ hỏi bạn trước khi tự động xóa các dữ liệu riêng tư đã được thiết lập.
   • Để xóa ngay tất cả các dữ liệu riêng tư mà bạn đã thiết lập cho phép loại bỏ, nhấn Clear Now...(Xóa ngay).
Những người dùng đã giúp viết bài này: loveleeyoungae. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.