Thay đổi những gì Firefox thực hiện khi bạn nhấp vào hoặc tải về một tập tin.

Bài viết này sẽ miêu tả cách Firefox xử lý việc tải về với những loại tập tin khác nhau và làm cách nào để bạn có thể thay đổi điều đó.

Các hành động tải về

Khi bạn nhấp một đường dẫn để tải về một tập tin, Internet Media type cũng được gọi là loại MIME hoặc loại Nội dụng, sẽ quyết định hành động nào mà Firefox sẽ thực hiện. Bạn có thể có một ứng dụng đã cài đặt or plugin tự động thực hiện việc tải về. Những trường hợp khác, bạn có thể thấy một hộp thoại hỏi bạn muốn chọn lưu tập tin hay mở nó với một ứng dụng nhất định. Khi bạn yêu cầu Firefox mở hoặc lưu một tập tin và đồng thời đánh dấu lựa chọn "Thực hiện điều này tự động cho những tập tin tương tự trở về sau" (see below), một mục cho loại tập tin đó xuất hiện trong Applications panel trên Firefox của bạn Tùy chọnTùy chỉnhCài đặt bảng điều khiển Firefox General Tùy chọnTùy chỉnhCài đặt dưới mục Ứng dụng.

Thay đổi các hành động tải về

Điều này sẽ không ảnh hưởng tới các truyền thông nhúng trên trang web- mà chỉ tác động tới đường dẫn tới các tập tin của chính nó.

 1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, nhấp chuột vào Firefox và chọn Tùy chỉnh. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Fx89menuButton và chọn Cài đặt.

 2. Chọn bảng Các ứng dụng. Trong bảng Chung, đi tới mục Các ứng dụng.
 3. Chọn loại tập tin mà bạn muốn thay đổi hành động mặc định.
  Nhiều mục tương tự file format or extension? Một số loại tập tin có thể có nhiều hơn một loại truyền thông mạng.
 4. Cột Hành động sẽ cho bạn một bảng chọn thả xuống với các tùy chọn hành động để thực hiện bất cứ khi nào bạn nhấp vào loại tập tin đó.
  Fx56General-Applicationsapplications 57
  • Xem trước trong Firefox: Lựa chọn chức năng này nếu bạn muốn Firefox hiển thị nội dung. Nó chỉ ứng với một số loại có hạn mà Firefox có thể dịch mã như Podcast, Video Podcast, Web Feed và PDF.
  • Luôn hỏi: Chứng năng này cho phép bạn lựa chọn loại hành động mà bạn muốn Firefox thực hiện khi nhấp vào một loại tập tin nào đó. Điều này có thể hữu ích nếu Firefox tự động lưu một loại tập tin hoặc luôn mở với một chương trình nhất định và bạn muốn được hỏi trước khi Firefox làm điều gì.
  • Lưu tập tin: Chức năng này sẽ luôn lưu tập tin vào máy tính của bạn sử dụng Downloads window, bất cứ khi nào bạn nhấp vào loại tập tin đó.
  • Sử dụng ... : Mở tập tin với một ứng dụng hoặc plugin với sự lựa chọn của bạn.
 5. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

Thêm các hành động tải về

 1. Trên trang web, tìm một đường dẫn tới một tập tin phù hợp với loại mà bạn muốn thêm.
 2. Nhấp vào đường dẫn tập tin để tải về.
 3. Chọn cách bạn muốn Firefox xử lý tập tin:
  • Mở với: Lưu tập tin tới một thư mục tạm thời và mở nó trong ứng dụng mặc định cho loại tập tin đó. Để lựa chọn một ứng dụng, nhấp Chọn...Duyệt....
   Không chọn Firefox luôn mở một loại tập tin nhất định vì nó có thể gây ra một vấn đề ở Firefox repeatedly opens empty tabs or windows after you click on a link.
  • Lưu tập tin: Lưu tập tin tới thư mục tải về (cụ thể trong Firefox General panel).
 4. Trong cửa sổ mở tập tin, đánh dấu Thực hiện điều này tự động cho những tập tin tương tự trở về sau.
  Fx4WinOpeningFileMacOpeningFile
 5. Nhấp OK.
Có phải chức năng Tự động thực hiện với các tập tin tương tự trở về sau bị loại bỏ? Điều này có thể xảy ra nếu máy chủ của trang web xử lý sai loại tập tin truyền thông mạng. Nó còn có thể xảy ra nếu máy chủ xử lý "Sắp xếp - Nội dung: Đính kèm" với tập tin.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm