Chạy trình duyệt Firefox trên các thiết bị di động

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

Hiện tại, Firefox chưa hỗ trợ các thiết bị di động. Mozilla Corporation đã thông báo kế hoạch phát triến Firefox cho thiết bị di động gọi là "Fennec", sẽ ra mắt vào cuối năm 2009. Để biết thêm các thông tin khác, bạn có thể xem thêm tại địa chỉ Mobile Firefox project FAQ

Hiện nay đã có trình duyệt MicroB, được lập trình trên mã nguồn của Firefox cho các dòng máy Nokia N800/N810. Đây là trình duyệt mặc định của thiết bị với hệ điều hành Nokia's Internet Tablet OS 2008. Bạn có thể tìm hướng dẫn cài đặt MicroB cho các thiết bị di động với hệ điều hành Nokia's Internet Tablet OS 2007 tại địa chỉ MicroB website.

Trình duyệt Firefox cho iPhone Fennec (trình duyệt Firefox cho di động) không thể sử dụng cho điện thoại iPhone của Apple, vì giấy phép của Apple không cho phép chạy phầm mềm này trên iPhone.

These fine people helped write this article: loveleeyoungae. You can help too - find out how.