Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

have you fixed the stuffed up google maps streetview and the useless history system in the mac version. Also what about the font size of the text with the bookm

  • 4 përgjigje
  • 4 e kanë hasur këtë problem
  • 133 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

If I upgrade to FF 21 the street view in google doesn't work correctly. The history files do not act correctly and the font size of the text related to files on the bookmarks toolbar is unacceptable

Krejt Përgjigjet (4)

more options

Could you attach a screenshot?

Try to use JPG or PNG image file format and make it public view

more options

Here are the before and after screen shots. As you can see the bookmarks are in a larger font which takes up too much space on the bars. The history files are unusable, this is the same before and after the upgrade. Streetview, the updated version is useless tghe view is far too small and the curser doesn't follow the correct position on the screen.....off to reinstal version 17..... Geoff

more options

You can check for problems with the places.sqlite database file in the Firefox profile folder.

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window or otherwise make changes.