Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

IS THERE AN EASY WAY TO TRANSFER MY BOOKMARKS TO MY NEW COMPUTER. OLD HP XP NEW HP WINDOWS 7

  • 1 përgjigje
  • 5 e kanë hasur këtë problem
  • 5 parje
  • Përgjigjja më e re nga John99

more options

CAN BOOKMARKS BE TRANSFERED TO MY NEW HP LAPTOP WITH WINDOWS 7

CAN BOOKMARKS BE TRANSFERED TO MY NEW HP LAPTOP WITH WINDOWS 7

Krejt Përgjigjet (1)

more options

That is not normally a problem. It is usually possible to export from one browser and import to the other. What is the browser on the older XP is that firefox or Internet Explorer? and if firefox is it an up to date version eg 3.6 ?

You also need some way to transfer the files, standard methods may include over a wifi network, or by copying to media such as a CD or a FlashDrive.

See amongst other articles