Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I transfer the bookmarks and bookmarks toolbar from my laptop to a new iMac?

  • 1 përgjigje
  • 4 e kanë hasur këtë problem
  • 21 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

i have purchased a new iMac and would like to know how transfer the bookmarks and bookmarks toolbar from my MacBook Pro laptop to a new iMac?

i have purchased a new iMac and would like to know how transfer the bookmarks and bookmarks toolbar from my MacBook Pro laptop to a new iMac?

Krejt Përgjigjet (1)

more options