Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Setting border color for focused URL Bar

  • 5 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga Slouch

more options

Hi All,

I'm trying to set the border color for my url & search bars to gray when non-focused, and blue when receiving the focus.

The following code works for the search bar, but the url bar is receiving a separate blue border around the gray border, instead of changing the color from gray to blue.

Can someone suggest how I might set the url bar to blue (just a single border, not the double it has now), both when it has focus and when it's expanded?

Thank you!

/* set non-focused url & search bars to gray border */
#urlbar > #urlbar-background, #urlbar[breakout][breakout-extend] > #urlbar-background, #searchbar { border: 1px solid #a1a6b5 !important; outline: none !important; border-radius: 0px !important; }
/* set focused search bar to blue border */
#urlbar-background, #urlbar[breakout][breakout-extend] > #urlbar-background:focus-within, #searchbar:focus-within { border: 1px solid #0078d7 !important; }
/* set focused url bar to blue border */
#urlbar-background, #urlbar[breakout][breakout-extend] > #urlbar-background:focus-within, #urlbar:focus-within { border: 1px solid #0078d7 !important; }
Hi All, I'm trying to set the border color for my url & search bars to gray when non-focused, and blue when receiving the focus. The following code works for the search bar, but the url bar is receiving a separate blue border around the gray border, instead of changing the color from gray to blue. Can someone suggest how I might set the url bar to blue (just a single border, not the double it has now), both when it has focus and when it's expanded? Thank you! /* set non-focused url & search bars to gray border */ #urlbar > #urlbar-background, #urlbar[breakout][breakout-extend] > #urlbar-background, #searchbar { border: 1px solid #a1a6b5 !important; outline: none !important; border-radius: 0px !important; } /* set focused search bar to blue border */ #urlbar-background, #urlbar[breakout][breakout-extend] > #urlbar-background:focus-within, #searchbar:focus-within { border: 1px solid #0078d7 !important; } /* set focused url bar to blue border */ #urlbar-background, #urlbar[breakout][breakout-extend] > #urlbar-background:focus-within, #urlbar:focus-within { border: 1px solid #0078d7 !important; }
Foto të bashkëngjitura ekrani

Zgjidhje e zgjedhur

I'm going to post this question again, but with simpler code for a hopefully quicker solution.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (5)

more options

The code below sort of works for what I want, I just don't understand why, LOL.

It sets the border of the URL bar and Search bar initially to gray (non-focused).

When focused, borders will turn blue.

Bit of a kludge, but it mostly works.

Only thing is, when you press Escape while the URL bar is focused, the gray inner border comes back, leaving a double border of blue/gray. Not sure how to eliminate the gray one.

Please see attached animation for the result this code produces.

/* set URL & Search border to gray (non-focused) and removes radius for square corner input fields */
#urlbar > #urlbar-background, #urlbar[breakout][breakout-extend] > #urlbar-background,  #searchbar { border: 1px solid #a1a6b5 !important; outline: none !important; border-radius: 0px !important; }
/* set Search bar border to blue on focus */
#urlbar-background, #urlbar[breakout][breakout-extend] > #urlbar-background:focus-within,  #searchbar:focus-within { border: 1px solid #0078d7 !important; }
/* set URL border to blue on focus, BUT adds extra gray border inside */
#urlbar-background, #urlbar[breakout][breakout-extend] > #urlbar-background:focus-within,  #urlbar:focus-within { border: 1px solid #0078d7 !important; }
/* set inner gray border to white so it's invisible */
#urlbar[breakout][breakout-extend] #urlbar-background {
   border-color: #FFF !important;
}

Ndryshuar nga Slouch

E dobishme?

more options

If anyone can figure out how to eliminate the gray inner border when you press Escape while the URL bar is focused, I would very much appreciate it.

E dobishme?

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

I'm going to post this question again, but with simpler code for a hopefully quicker solution.

E dobishme?

more options

E dobishme?

more options

But didn't I effectively set the outline to "none" in this line (my first line of code above)?

#urlbar > #urlbar-background, #urlbar[breakout][breakout-extend] > #urlbar-background,  #searchbar { border: 1px solid #a1a6b5 !important; outline: none !important; border-radius: 0px !important; }


After that, I don't touch any outlines.

Ndryshuar nga Slouch

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.