Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

A new window for bookmark

 • 5 përgjigje
 • 0 e kanë hasur këtë problem
 • 28 parje
 • Përgjigjja më e re nga William

more options

I used to click on a bookmark to open a new window and load the link, but now it's loaded directly into the original window, how do I revert back to the previous state?

I used to click on a bookmark to open a new window and load the link, but now it's loaded directly into the original window, how do I revert back to the previous state?

Zgjidhje e zgjedhur

To change your Firefox configuration, please do the following:

 1. In the address bar, type about:config and press the Enter key.
  • The about:config warning page may appear. Click Accept the Risk and Continue to continue to the about:config page.
 2. Set the browser.tabs.loadBookmarksInTabs preference to true.
Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (5)

more options

Enter about:config in the address bar and set browser.tabs.loadBookmarksInTabs = true.

E dobishme?

more options

TyDraniu said

Enter about:config in the address bar and set browser.tabs.loadBookmarksInTabs = true.

You know I'm not good at using this browser and did not know how to find the details of it,so if it is OK for you,could you please give me a more detailed answer of this question?Thanks.

E dobishme?

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

To change your Firefox configuration, please do the following:

 1. In the address bar, type about:config and press the Enter key.
  • The about:config warning page may appear. Click Accept the Risk and Continue to continue to the about:config page.
 2. Set the browser.tabs.loadBookmarksInTabs preference to true.

E dobishme?

more options

See:

Type about:config in the location (address) bar and press the Enter key to open about:config like you open a website by typing the URL in the location bar.

 • if you see a warning message then you can confirm that you want to access about:config.
 • use the Search bar at the top of about:config to locate preferences more easily
 • preferences that have been modified and do not have the default value show as bold (user set)
 • preferences that are user set (bold) can be reset to the default value by clicking the reset button at the far right on its line
 • preferences can be modified via the Edit button and by double-clicking the line with the pref

You can create a new preference by typing/pasting the name in the search bar, select the type: String, Number, Boolean, and click the '+' button to create the pref and type the value and confirm by clicking the OK button.

E dobishme?

more options

cor-el

See: Type about:config in the location (address) bar and press the Enter key to open about:config like you open a website by typing the URL in the location bar.
 • if you see a warning message then you can confirm that you want to access about:config.
 • use the Search bar at the top of about:config to locate preferences more easily
 • preferences that have been modified and do not have the default value show as bold (user set)
 • preferences that are user set (bold) can be reset to the default value by clicking the reset button at the far right on its line
 • preferences can be modified via the Edit button and by double-clicking the line with the pref
You can create a new preference by typing/pasting the name in the search bar, select the type: String, Number, Boolean, and click the '+' button to create the pref and type the value and confirm by clicking the OK button.

Thank you!

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.