Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Unable to signon to google

  • 2 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 16 parje
  • Përgjigjja më e re nga jonzn4SUSE

more options

Locking this thread, please continue here: [/questions/1440272]
Signon to GMAIL or Youtube Premium inside Firefox both return an error about using an unsecure browser. No issue with Chrome or Edge.

<i>Locking this thread, please continue here: [[/questions/1440272]]</i><br> Signon to GMAIL or Youtube Premium inside Firefox both return an error about using an unsecure browser. No issue with Chrome or Edge.

Ndryshuar nga cor-el

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode

or

Refresh Firefox What security software are you running?

Ndryshuar nga jonzn4SUSE

more options

I'm in. see screenshot Post a screenshot showing your error.