Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Cookie blocking

  • 3 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 25 parje
  • Përgjigjja më e re nga jonzn4SUSE

more options

Since last upgrade Firefox seems unable to access any wordpress sites.

Always says to enable cookies. I've done that but still not possible access.

Is Firefox now becoming so "secure" it is useless?

There are more and more web sites where Firefox just is no longer a viable browser.

There is no clear "ENABLE" cookies option to resolve this just pages on explanations about safety yada yada yada.

I just want a button that says ENABLE COOKIES so I don't have to constantly seek answers to use this browser on a particular web site.

As much as I hate Chrome I am finding it more useful now than FireFox

Since last upgrade Firefox seems unable to access any wordpress sites. Always says to enable cookies. I've done that but still not possible access. Is Firefox now becoming so "'''secure'''" it is useless? There are more and more web sites where Firefox just is no longer a viable browser. There is no clear "ENABLE" cookies option to resolve this just pages on explanations about safety yada yada yada. I just want a button that says ENABLE COOKIES so I don't have to constantly seek answers to use this browser on a particular web site. As much as I hate Chrome I am finding it more useful now than FireFox

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Wordpress sites work for me (eg TechCrunch).

Firefox 112 is no longer supported, you should update to Firefox 115 ESR or the latest 117.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

more options

Link examples and screenshots showing the issue would be helpful.

more options

You should update to the current version 123.0. see screenshot