Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

My user name

more options

My user name is an email address I no longer use. Can I or should I change it. Can I deactivate my account and sign up with a new one?

My user name is an email address I no longer use. Can I or should I change it. Can I deactivate my account and sign up with a new one?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

As long as you still have access to the old address, you can go ahead and change your account over to a new one. I think this is a two to three step process:

(1) Add your new address as "secondary": Add a secondary email address to Mozilla accounts

(2) Switch your secondary address to primary: Change primary email address on Mozilla account

(3) [optionally] Delete the old address from the account