Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

email problems

  • 5 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 12 parje
  • Përgjigjja më e re nga x19dave

more options

my BT email account used to work fine now I get the email list page up click to open an email which works fine but then when I click a link on the email instead of the link opening on a new tab it opens on the email page which means I have to keep pressing the back button before i used to just close the new open tab

my BT email account used to work fine now I get the email list page up click to open an email which works fine but then when I click a link on the email instead of the link opening on a new tab it opens on the email page which means I have to keep pressing the back button before i used to just close the new open tab

Krejt Përgjigjet (5)

more options

Have you check to make sure the settings haven't changed.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/tab-preferences-and-settings

E dobishme?

more options

Hi nothing changed top one and bottom one not on other three are on as always has been

E dobishme?

more options

If the message never arrived, there are several things you can do to try to fix the problem: Check your Junk Email folder. Clean out your inbox. Check your inbox filter and sort settings. Check the Other tab. Check your Blocked senders and Safe senders lists. Check your email rules. Check email forwarding.

Greetings, Peter

E dobishme?

more options

Sorry but your reply does not reply to the problem

E dobishme?

more options

sorry but this is garbage we need to talk to firefox people to resolve some issues not hoping someone out there might know how to do it

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.