Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Edit a word in the name field of the bookmark library

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 25 parje
  • Përgjigjja më e re nga Terry

more options

I open "Manage Bookmarks." I open "Library." In "Search Bookmarks," I enter what I'm searching for, assume NY Times.' All the Times links are displayed. I see in the "Name" field at the bottom that I misspelled a word in a displayed link; e.g., "Pul" instead of "Paul." I go to the "Name" field, add the missing "a", then click on an adjoining link. The edit does not take place - like it used to.

How do I edit the "Name" field in the library?

(NB: Firefox 96.0.2)

I open "Manage Bookmarks." I open "Library." In "Search Bookmarks," I enter what I'm searching for, assume ''NY Times''.' All the Times links are displayed. I see in the "Name" field at the bottom that I misspelled a word in a displayed link; e.g., ''"Pul"'' instead of ''"Paul."'' I go to the "Name" field, add the missing "a", then click on an adjoining link. The edit does not take place - like it used to. How do I edit the "Name" field in the library? (NB: Firefox 96.0.2)

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Note that you are using an old Firefox 96.0.2 version that is no longer supported. Does this also happen if you use the search bar in the sidebar and use the right-click context menu to edit the bookmark ?

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window
more options

I also have trouble editing bookmarks. It seems that when you make the edit the next step is to press ENTER.