Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

PDF.JS display chinese font issue.

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 10 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

when using firefox plugin PDF viewer (PDF.JS) display chinese content cause some issue, fontface and font doesn't display correctly. will this issue fix in next version?? tks.

when using firefox plugin PDF viewer (PDF.JS) display chinese content cause some issue, fontface and font doesn't display correctly. will this issue fix in next version?? tks.
Foto të bashkëngjitura ekrani

Krejt Përgjigjet (1)

more options

You can check whether this is a known issue and possibly report it.