Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Book marks

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 36 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I need to remove old bookmarks in bulk, can it be done

I need to remove old bookmarks in bulk, can it be done

Zgjidhje e zgjedhur

The System Details list shows you use a very old Firefox 69.0 version.

Doesn't your Ubuntu distribution support more recent Firefox versions ?

Verify that you meet the System Requirements (GTK+ and GLib) for the current Firefox release.


Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Bulk ?

You probably have some help in the management of your bookmarks by opening up the bookmarks library feature. You can then block groups of them and delete at will.

Menu > Bookmarks > showall

Tip: You might want to export your bookmarks to htm file and save to disk. This way you have a backup and able undue a mistake or two.

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

The System Details list shows you use a very old Firefox 69.0 version.

Doesn't your Ubuntu distribution support more recent Firefox versions ?

Verify that you meet the System Requirements (GTK+ and GLib) for the current Firefox release.