Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Instructions for exporting to Safari says go to "Organize Bookmarks" and there is no "organize Bookmarks" in the Bookmarks pull down menu... what now?

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 23 parje
  • Përgjigjja më e re nga SafeBrowser

more options

Instructions for exporting Bookmarks to Safari say go to FF Bookmarks then to Organize Bookmarks. The pull down menu only includes: Bookmark This Page, Show All Bookmarks, Bookmarks Menu, Recently Bookmarked, Get Bookmark Add-ons.

Instructions for exporting Bookmarks to Safari say go to FF Bookmarks then to Organize Bookmarks. The pull down menu only includes: Bookmark This Page, Show All Bookmarks, Bookmarks Menu, Recently Bookmarked, Get Bookmark Add-ons.

Krejt Përgjigjet (2)

more options

In Firefox 5.0, it's been renamed from "Organize Bookmarks" to Show All Bookmarks.

Ndryshuar nga Xircal

more options

In Firefox 4 & 5, "Organize Bookmarks" was renamed to "Show All Bookmarks".

If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.