Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

connect favourites

more options

I have restored from a Windows 7 backup and the restored favourites are in Users%name%/Favourites but my restored favourites are not connecting the Firefox 78.0.1 (64-bit) bookmarks.

I have restored from a Windows 7 backup and the restored favourites are in Users%name%/Favourites but my restored favourites are not connecting the Firefox 78.0.1 (64-bit) bookmarks.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

HI Lewishilary, Firefox stores its bookmarks separately from the Windows Favo(u)rites folder. You may be able to import those Favourites by telling Firefox to import data from Internet Explorer.

Importing from IE: Import Bookmarks and other data from Internet Explorer or Microsoft Edge

If you need your previous Firefox bookmarks, they would be in a different part of your backup.

Make sure you have Windows set to show you hidden files and folder: https://support.microsoft.com/en-us/help/14201/windows-show-hidden-files

Then you can explore in your backup for C:\Users\username\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles

You may have one or more partially randomly named profile folders there, each of which should contain a bookmarkbackups folder. Can you find a recently dated backup file?

If so, you could restore it to your desktop for easier access and use the Restore function: Restore bookmarks from backup or move them to another computer.