Import bookmarks and other data from Google Chrome

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Firefox lets you easily import bookmarks and other data from Google Chrome. This article gives you step-by-step instructions for getting it done.

Note: To import your information from another browser or computer, see Import data from another browser.
 1. Click the menu button Fx89menuButton to open the menu panel. Click the Library 57 library icon button on your toolbar. (If you don't see it, click the menu fx57menu button, then click Libraryclick the menu fx89menuButton button.) Click Bookmarks and then click the Show All BookmarksManage Bookmarks bar at the bottom.
 2. From the toolbar in the Library window, click import-export-arrowsImport and Backup and choose Import Data from Another Browser...
  Import Data from Another Browser 68macOS import
  • Tip: Another way to import from another browser is to click File in the Firefox Menu bar at the top of the screenenable the Menu bar (press Alt on the keyboard to enable it temporarily), then click File in Menu bar at the top of the Firefox window and select Import from Another Browser….
 3. In the Import Wizard window that appears, select Chrome, then click NextContinue.
  FxImportWizard-Win7
 4. Firefox will list the types of settings and information it can import. Select the items you want to import.
  Chrome Items to import 57
  • Cookies: Small bits of information stored on your computer by some websites that are used to keep you logged in, store your options, or do other things.
  • Browsing History: Information on the sites you have visited.
  • Saved Passwords: (macOS and Windows only) Your usernames and passwords that Chrome remembered.
  • Bookmarks: Web pages you have saved in your Chrome bookmarks.
 5. Click NextContinue to import the selected items. The wizard shows what was imported.
 6. Click FinishDone to close the window. The items you selected should now be available.

Because Chrome defaults to saving bookmarks in its bookmarks toolbar, you should be able to find your imported bookmarks in a folder named From Google Chrome in the Firefox Bookmarks Toolbar.

From Google Chrome - 57

The Bookmarks Toolbar may be hidden. To show the Bookmarks Toolbar:

 1. Click the menu buttonFx89menuButton, click More Tools… and choose Customize Toolbar….
 2. Click the Toolbars dropdown menu at the bottom of the screen and choose the Bookmarks Toolbar.
  Fx89CustomizeToolbars-win
  The Bookmarks Toolbar can be set to Always Show, Never Show, or Only Show on New Tab.
 3. Click the Done button.
 1. Click the menu button Fx89menuButton, click More Tools… and choose Customize Toolbar….
 2. Click the Toolbars dropdown menu at the bottom of the screen and select Bookmarks Toolbar.
  Fx89CustomizeToolbars-mac
  The Bookmarks Toolbar can be set to Always Show, Never Show, or Only Show on New Tab.
 3. Click the Done button.
Tip: You can also turn the Bookmarks toolbar on or off from the Firefox menu bar at the top of the screen: Click View, go down to Toolbars and select Bookmarks Toolbar.
 1. Click the menu button Fx89menuButton, click More Tools… and choose Customize Toolbar….
 2. Click the Toolbars dropdown menu at the bottom of the screen and select Bookmarks Toolbar.
  Fx85CustomizeToolbars-linux
  The Bookmarks Toolbar can be set to Always Show, Never Show, or Only Show on New Tab.
 3. Click the Done button.

To learn more about customizing Firefox, see Customize Firefox controls, buttons and toolbars. For more information on using bookmarks in Firefox, see Bookmarks in Firefox.

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër