Managing devices using Firefox Accounts

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Need help with your Firefox Account? Here are some solutions to help you get started.

I do not see my device in the Devices & apps list

First of all, don't worry. Firefox Sync should still be working across your devices even if you do not see the device in the list.

Your device could be missing if you are using an outdated version of Firefox Desktop. Please update to the latest version. If you are using the latest version of Firefox Desktop, make sure you are connected to Sync. Check your Sync preferences for your Sync connectivity status.

I see duplicates in the Devices & apps list

If you see things listed twice (and you're sure that it's the same device) in the Devices & apps list, click the Disconnect next to that device.

disconnect device

The most recent Firefox Sync device logins will be listed first in the device list.

How do I use Firefox Accounts on my devices?

Please see our Firefox Accounts support page for that information.

// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Tonnes, hoosteeno, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla