Firefox - Rozwiązywanie podstawowych problemów

Wiele typowych problemów z programem Firefox może być rozwiązanych przy użyciu opisanych poniżej sposobów. Wypróbuj je po kolei. Jeśli jeden nie działa, przejdź do kolejnego. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, poproś o nią naszą społeczność wolontariuszy.

1. Uruchom ponownie swój komputer

Czasami problemy może rozwiązać wyłączenie i ponowne uruchomienie komputera, a następnie przeglądarki Firefox.

2. Wyczyść ciasteczka i pamięć podręczną

Wiele problemów z otwieraniem stron może rozwiązać wyczyszczenie ciasteczek i treści zachowanych w pamięci podręcznej. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox oraz Jak wyczyścić pamięć podręczną.

Aby wyczyścić wszystkie ciasteczka oraz jednocześnie pamięć podręczną:

 1. Kliknij przycisk menu fx57menuFx89menuButton, by otworzyć panel menu. Naciśnij przycisk biblioteki 57 library icon znajdujący się na pasku narzędziowym. (Jeżeli nie widzisz przycisku na pasku, kliknij przycisk menu fx57menu, następnie kliknij Bibliotekakliknij przycisk menu fx89menuButton.)
 2. Kliknij Historia i wybierz Wyczyść historię przeglądania….
 3. Z menu rozwijanego Okres do wyczyszczenia: wybierz wszystko.
 4. W sekcji Historia zaznacz Ciasteczka oraz Pamięć podręczna. Upewnij się, że elementy, których nie chcesz usuwać, nie są zaznaczone.
 5. Naciśnij przycisk OK.

Firefox ma także pamięć podręczną uruchamiania, która przechowuje pewne dane tymczasowe, aby poprawić szybkość uruchamiania. Wyczyszczenie pamięci podręcznej uruchamiania, a następnie ponowne uruchomienie programu Firefox może rozwiązać różne problemy z interfejsem użytkownika (UI) Firefoksa. Nie zmieni to stanu zawartości twojego profilu ani dodatków.

 1. Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton, następnie Pomoc i wybierz Więcej informacji do rozwiązywania problemów. Zostanie otwarta karta Informacje dla pomocy technicznej.
 2. W sekcji Spróbuj wyczyścić pamięć podręczną uruchamiania, kliknij Wyczyść pamięć podręczną uruchamiania… a następnie kliknij Uruchom ponownie.

3. Uruchom ponownie Firefoksa w trybie rozwiązywania problemów

Tryb rozwiązywania problemów Firefoksa to tryb ułatwiający rozwiązywanie problemów poprzez wyłączenie wszystkich rozszerzeń, korzystanie jedynie z domyślnego motywu, wyłączenie akceleracji sprzętowej i zastosowanie domyślnych ustawień paska narzędzi i innych zmian. Szczegóły znajdziesz w tym artykule. Aby uruchomić przeglądarkę w trybie rozwiązywania problemów:

 1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, następnie Pomoc, wybierz Tryb rozwiązywania problemów… a następnie w oknie dialogowym Uruchomić ponownie program Firefox w trybie rozwiązywania problemów? kliknij Uruchom ponownie.

  Informacja. Można również uruchomić Firefoksa w trybie rozwiązywania problemów, przytrzymując klawisz Shift podczas uruchamiania przeglądarki.przytrzymując klawisz option podczas uruchamiania przeglądarki.zamykając przeglądarkę i z poziomu terminala wprowadzić: firefox -safe-mode
  Być może trzeba będzie podać ścieżkę instalacji Firefoksa, np.: /usr/lib/firefox)
 2. W kolejnym oknie dialogowym trybu rozwiązywania problemów naciśnij przycisk Otwórz.
 3. Sprawdź czy problem nadal występuje podczas korzystania z trybu rozwiązywania problemów.
 • Jeśli problem wciąż występuje, przejdź do kroku numer 4.
 • Jeśli problem nie występuje w trybie rozwiązywania problemów, zapoznaj się z tymi instrukcjami, aby sprawdzić rozszerzenia, motywy oraz akcelerację sprzętową.

4. Zainstaluj ponownie Firefoksa

Niektóre z problemów mogą być wywoływane przez jeden z plików programu. Poniższe instrukcje pomogą ci całkowicie usunąć i ponownie zainstalować Firefoksa. Nie zostaną usunięte twoje dane profilu, takie jak zakładki i hasła, ponieważ są one zapisywane w innym miejscu.

Uwaga! Zalecamy wydrukowanie poniższych kroków lub otwarcie tej strony w innej przeglądarce.
 1. Pobierz i zapisz najnowszą, oficjalną wersję Firefoksa ze strony mozilla.org.
 2. Zamknij Firefoksa – jeśli jest otwarty: Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.
 3. Możesz chcieć zarejestrować lokalizację folderu Firefoksa, ponieważ po odinstalowaniu Firefoksa mogą pojawić się pozostałości plików i folderów, które należy usunąć w celu przeprowadzenia czystej reinstalacji. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem ikonę Firefoksa na pulpicie i z menu kontekstowego wybierz Właściwości, a następnie kliknij zakładkę Skróty.
 4. Odinstaluj Firefoksa.
 5. Jeżeli proces deinstalacji nie usunął automatycznie wszystkich plików programu, ręcznie usuń folder Firefoksa, znajdujący się domyślnie w jednym z tych katalogów:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 6. Zainstaluj Firefoksa ponownie, zgodnie z instrukcjami na stronie Instalacja programu Firefox w systemie Windows.
 1. Pobierz najnowszą, oficjalną wersję Firefoksa ze strony mozilla.org.
 2. Zamknij Firefoksa – jeśli jest otwarty: Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.
 3. Dezinstalacja Firefoksa – otwórz folder Programy i przeciągnij aplikację Firefox do kosza.
 4. Zainstaluj Firefoksa ponownie, zgodnie z instrukcjami na stronie Instalacja Firefoksa na komputerze Mac.
 1. Pobierz najnowszą, oficjalną wersję Firefoksa ze strony mozilla.org.
 2. Zamknij Firefoksa – jeśli jest otwarty: Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.
 3. Odinstaluj Firefoksa – jeśli został on zainstalowany za pośrednictwem menedżera pakietów używanej przez ciebie dystrybucji Linuksa, zalecamy użycie tej samej metody do jego usunięcia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Instalacja Firefoksa w systemie Linux. Jeśli korzystasz z pakietu binarnego pobranego ze strony programu Firefox, usuń folder firefox z miejsca, w którym jest na twoim komputerze.
 4. Zainstaluj Firefoksa ponownie, zgodnie z instrukcjami na stronie Instalacja Firefoksa w systemie Linux.

Możesz teraz ponownie uruchomić Firefoksa i sprawdzić, czy problem nadal występuje. Jeśli ponowna instalacja nie rozwiązała problemu, wypróbuj następną metodę.

5. Odśwież program Firefox

Opcja Odśwież Firefoksa może rozwiązać wiele problemów poprzez przywrócenie stanu twojego profilu użytkownika do domyślnego stanu, bez usuwania ważnych informacji.

Jeśli masz wiele modyfikacji w programie Firefox, możesz pominąć ten krok i zamiast tego utworzyć nowy profil Firefoksa (patrz krok 6 poniżej), a wykorzystując Menedżer profili można łatwo odzyskać stary profil.

Informacja: Gdy używasz funkcji odświeżania, twoje zakładki, historia przeglądania, otwarte karty, okna, hasła, pliki ciasteczek i zapisane dane formularzy zostaną zachowanie. Twoje dodatki i motywy zostaną usunięte, a ustawienia opcji przeglądarki zostaną ustawione na wartości domyślne. Dowiedz się wiecej.
 1. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu, kliknij Pomoc i wybierz Więcej informacji do rozwiązywania problemów.
 2. Kliknij Odśwież program Firefox, następnie naciśnij przycisk Odśwież program Firefox w okienku z potwierdzeniem, które się otworzy. Firefox zostanie zamknięty i rozpocznie się proces odświeżania.
 3. Po zakończeniu procesu wyświetli się okno z listą zaimportowanych danych. Naciśnij Zakończ. Firefox ponownie się uruchomi.
 4. Wybierz, czy Firefox ma przywrócić wszystkie lub niektóre okna i karty, a następnie naciśnij przycisk Dalej.
 1. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu, kliknij Pomoc i wybierz Informacje do rozwiązywania problemówWięcej informacji do rozwiązywania problemów.
 2. Kliknij Odśwież program Firefox, następnie naciśnij przycisk Odśwież program Firefox w okienku z potwierdzeniem, które się otworzy. Firefox zostanie zamknięty i rozpocznie się proces odświeżania.
 3. Po zakończeniu procesu wyświetli się okno z listą zaimportowanych danych. Naciśnij Zakończ. Firefox ponownie się uruchomi.
Uwaga: Jeśli nie możesz uruchomić programu Firefox w normalny sposób, przycisk Odśwież program Firefox znajdziesz w trybie rozwiązywania problemówtrybie awaryjnym programu Firefox. Możesz również przeprowadzić ręczne odświeżenie poprzez utworzenie nowego profilu i skopiowanie ważnych danych ze starego profilu.

6. Stwórz nowy profil użytkownika

Czasami pliki w folderze profili przechowujące ważne informacje, które nie zostały usunięte podczas odświeżania Firefoksa, takie jak zakładki lub historia przeglądania mogą być przyczyną problemu. Możesz stworzyć nowy, dodatkowy profil, który nie będzie zawierał żadnych poprzednio zapisanych danych. Więcej informacji na temat tworzenia nowego profilu znajdziesz w artykule Zarządzanie profilami.

Inne rozwiązania

Jeśli żadna z powyższych metod nie rozwiązała występującego problemu, oto inne metody, które możesz wypróbować:

Sprawdź wewnętrzne mechanizmy przeglądarki

Menadżer zadań Firefoksa (strona about:performanceabout:processes) umożliwia zobaczenie, które karty lub rozszerzenia spowalniają działanie przeglądarki. Dane telemetryczne udostępniane Mozilli (strona about:telemetry) zawiera szczegółowe dane dotyczące wydajności, sprzętu, wykorzystania i dostosowań. Informacje dla pomocy technicznej (strona about:support) zawiera odnośniki do innych stron about: oraz informacje pomocne przy rozwiązywaniu problemów z przeglądarką. Aby uzyskać listę wszystkich stron about:, wpisz about:about w pasku adresu.

Sprawdź, czy problem nie jest spowodowany przez uszkodzoną lub niekompletną instalację Visual C++

Pewne problemy są powodowane przez uszkodzoną lub niekompletną instalację Visual C++, w której brakuje składników uruchomieniowych wymaganych przez program Firefox, zwłaszcza VCRUNTIME140_1.dll. Może to nastąpić po zainstalowaniu lub odinstalowaniu innego oprogramowania na komputerze. Aby ponownie zainstalować te komponenty, pobierz i uruchom instalator z sekcji Visual Studio 2015, 2017, 2019 i 2022 na stronie Microsoft Visual C++ Redistributable latest supported downloads, a następnie zrestartuj komputer.

Sprawdź potencjalne konflikty z twoim oprogramowaniem zabezpieczającym

Część oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo w internecie, w tym programy antywirusowe, chroniące przed programami szpiegującymi i zapory sieciowe, może powodować w Firefoksie problemy, takie jak ograniczona zdolność do otwierania stron, wyłączanie się programu i wiele innych. W większości przypadków można otworzyć ustawienia programu, usunąć Firefoksa z listy dozwolonych lub zaufanych programów, a następnie pozwolić aplikacji na ponowne wykrycie Firefoksa, dzięki czemu wszystko zacznie znowu działać. Tę operację warto powtarzać, nawet jeśli nie było wcześniej problemów z oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo w internecie. W artykule Firefox i konfiguracja zapory sieciowej możesz uzyskać szczegółowe instrukcje, jak prawidłowo ponownie je skonfigurować.

Sprawdź, czy masz złośliwe oprogramowanie

Złośliwe oprogramowanie („malware”) może wywoływać problemy podczas korzystania z Firefoksa. Zalecamy od czasu do czasu przeskanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów, programów szpiegujących lub innych typów złośliwego oprogramowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów z Firefoksem spowodowanych przez złośliwe oprogramowanie.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji