Dezinstalacja Firefoksa

W tym artykule opisano, jak usunąć Firefoksa z obsługiwanych systemów operacyjnych. Jeśli planujesz odinstalować i ponownie zainstalować Firefoksa, aby rozwiązać problemy z jego użytkowaniem, zapoznaj się najpierw z artykułem Firefox - Rozwiązywanie podstawowych problemów.

Usuwanie Firefoksa

Aby usunąć Firefoksa wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij Firefoksa, jeśli jest otwarty: Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.
 2. W Finderze otwórz folder Aplikacje.
 3. Przeciągnij ikonę Firefoksa do Kosza.

Firefox został usunięty.

Usuwanie Firefoksa

Jeśli Firefox został zainstalowany za pośrednictwem menadżera pakietów dystrybucji, z której korzystasz, zalecamy usunięcie go za pomocą tego samego programu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Instalacja Firefoksa w systemie Linux. Jeśli Firefox został zainstalowany z pakietu instalacyjnego ze strony pobierania Firefoksa, wystarczy że usuniesz folder firefox z folderu domowego.

Usuwanie ustawień i danych użytkownika

Usunięcie Firefoksa nie jest równoznaczne z usunięciem profilu użytkownika, zawierającego prywatne dane przeglądania, takie jak zakładki, hasła i pliki ciasteczek. Jeśli chcesz również usunąć te dane, musisz samodzielnie usunąć katalog profilu Firefoksa, zapisany na dysku twardym w innym miejscu niż program Firefox.

 1. Jeśli chcesz zachować swoje zakładki, zapisane hasła, pliki ciasteczek i inne dane użytkownika lub ustawienia, zapoznaj się z artykułem Tworzenie kopii zapasowej swoich danych.
 2. Usuń katalog firefox, który zawiera twój katalog profilu, usuń również plik profiles.ini Usuń katalog Firefox, który zawiera katalog Profiles, usuń również plik profiles.ini. Ich lokalizację w systemie znajdziesz na stronie Jak odnaleźć swój profil?.

Uruchomienie procesu dezinstalacji Firefoksa

Aby rozpocząć proces usunięcia Firefoksa wykonaj poniższe czynności:

 1. Zamknij Firefoksa – jeśli jest otwarty: Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.
 2. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz Panel sterowania.
  Control Panel - WinXP
 3. W oknie panelu sterowania kliknij Dodaj lub usuń programy. Zostanie wyświetlone okno dodawania i usuwania programów.
 4. Z listy aktualnie zainstalowanych programów wybierz Mozilla Firefox.
 5. Aby rozpocząć proces usuwania Firefoksa, kliknij Usuń znajdujący się po prawej stronie tekstu Mozilla Firefox.
  Jeśli dezinstalator nie uruchomi się automatycznie, możesz go uruchomić samodzielnie, poprzez uruchomienie programu helper.exe znajdującego się domyślnie w folderze C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe.
 6. W dezinstalatorze Firefoksa, kliknij Dalej.
 7. Kliknij Odinstaluj.
  • Jeśli Firefox jest wciąż otwarty, należy go zamknąć, by kontynuować proces dezinstalacji.
 8. Kliknij Zakończ.
 9. Aby usunąć inne pliki i foldery, które mogą nie zostać usunięte podczas dezinstalacji, trzeba samodzielnie usunąć folder instalacyjny Firefoksa, domyślnie znajdujący się w folderze C:\Program Files\Mozilla Firefox.
 1. Zamknij Firefoksa, jeśli jest otwarty: Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.
 2. Kliknij przycisk Start systemu Windows lub naciśnij klawisz Windows Key.
 3. W menu Start kliknij Panel sterowania.
  Control Panel - Win7
 4. W oknie panelu sterowania, w sekcji Programy, kliknij odnośnik Usuń program.
  Uninstall a program - Win7
 5. Z listy aktualnie zainstalowanych programów wybierz Mozilla Firefox.
 6. Aby rozpocząć proces usuwania Firefoksa, na górze listy kliknij Odinstaluj.
  Jeśli okno dezinstalatora Firefoksa nie otworzy się, możesz go uruchomić samodzielnie, poprzez uruchomienie programu helper.exe, znajdującego się domyślnie w jednym z dwóch folderów:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 7. Zostanie wyświetlone okno Dezinstalator programu Mozilla Firefox.
 1. Zamknij Firefoksa, jeśli jest otwarty: Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.
 2. Na ekranie Start wybierz kafelek Pulpit. Zostanie otworzony widok pulpitu.
 3. Umieść kursor w prawym dolnym rogu, by otworzyć skróty.
 4. Wybierz Panel sterowania ze skrótu Ustawienia. Zostanie otworzone okno panelu sterowania.

  Control Panel - Win8
 5. W oknie panelu sterowania, w sekcji Programy kliknij Usuń program.
  Uninstall a program - Win7
 6. Z listy aktualnie zainstalowanych programów wybierz Mozilla Firefox.
 7. Aby rozpocząć proces usuwania Firefoksa, na górze listy kliknij Odinstaluj.
  Jeśli okno dezinstalatora Firefoksa nie otworzy się, możesz go uruchomić samodzielnie, poprzez uruchomienie programu helper.exe, znajdującego się domyślnie w jednym z dwóch folderów:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 8. Zostanie wyświetlone okno Dezinstalator programu Mozilla Firefox.
 1. Zamknij Firefoksa, jeśli jest otwarty: Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.
 2. Kliknij przycisk Start systemu Windows lub naciśnij klawisz Windows Key.
 3. W menu Start kliknij ikonę Ustawienia.
 4. W ustawieniach wybierz Aplikacje, a następnie Aplikacje i funkcje.
  Windows 10 apps features
 5. Z listy aktualnie zainstalowanych programów wybierz Mozilla Firefox.
 6. Aby rozpocząć proces usuwania Firefoksa, na górze listy kliknij Odinstaluj.
  Jeśli okno dezinstalatora Firefoksa nie otworzy się, można go uruchomić samodzielnie, poprzez uruchomienie programu helper.exe, znajdującego się domyślnie w jednym z dwóch folderów:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 7. Zostanie wyświetlone okno Dezinstalator programu Mozilla Firefox.
 1. Zamknij Firefoksa, jeśli jest otwarty: Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.
 2. Kliknij przycisk przeszukiwania systemu Windows na pasku narzędzi i wyszukaj Ustawienia.
 3. W ustawieniach wybierz Aplikacje, a następnie Aplikacje i funkcje.
  win11 apps features
 4. Z listy aktualnie zainstalowanych programów wybierz Mozilla Firefox.
 5. Aby rozpocząć proces usuwania Firefoksa, kliknij ikonę z trzema kropkami Vertical dots menu, a następnie wybierz Odinstaluj z listy rozwijanej.
  Jeśli okno dezinstalatora Firefoksa nie otworzy się, można go uruchomić samodzielnie, poprzez uruchomienie programu helper.exe, znajdującego się domyślnie w jednym z dwóch folderów:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 6. Zostanie wyświetlone okno Dezinstalator programu Mozilla Firefox.
Fx79Uninstaller-Refresh
Informacja. Zamiast usuwać Firefoksa, można wypróbować opcję odświeżenia Firefoksa, która jest zawarta w dezinstalatorze. Może to rozwiązać wiele problemów, przywracając ustawienia domyślne i usuwając dodatki.

Zakończenie dezinstalacji Firefoksa

Aby kontynuować dezinstalację Firefoksa, wykonaj poniższe czynności:

 1. W oknie dezinstalatora Firefoksa kliknij Dalej.
  • W następnym oknie zostanie wyświetlona lokalizacja usuwanego Firefoksa.
  Fx79Uninstaller2
 2. Kliknij Odinstaluj.
  • Jeśli Firefox jest wciąż otwarty, by kontynuować proces dezinstalacji, należy go zamknąć.
 3. Kliknij Zakończ, by zakończyć dezinstalację.
 4. Aby usunąć inne pliki i foldery, które mogły nie zostać usunięte podczas dezinstalacji, trzeba samodzielnie usunąć folder instalacyjny Firefoksa (domyślnie znajdujący się w folderze C:\Program Files\Mozilla Firefox lub C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox).

Usuwanie danych osobistych i ustawień

Dezinstalator nie usuwa danych osobistych, takich jak historia przeglądania lub zapisane zakładki. Jeśli chcesz całkowicie usunąć te dane, musisz samodzielnie usunąć folder Firefoksa zawierający dane twojego profilu użytkownika:

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz Uruchom….
 2. W polu tekstowym okienka Uruchom wprowadź %APPDATA% i kliknij OK.
 3. Otwórz folder Mozilla.
 4. Usuń folder Firefox.
 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows lub naciśnij klawisz Windows Key.
 2. W polu wyszukiwania wprowadź %APPDATA% i naciśnij klawisz Enter, by otworzyć ukryty folder o nazwie Roaming.
 3. Otwórz folder Mozilla.
 4. Usuń folder Firefox.
 1. Na ekranie startowym wybierz kafelek Pulpit. Zostanie wyświetlony widok pulpitu.
 2. Umieść kursor w prawym dolnym rogu, by otworzyć skróty.
 3. Wybierz skrót Wyszukiwanie. Zostanie wyświetlony pasek boczny wyszukiwania.
 4. W polu wyszukiwania wprowadź %APPDATA% i naciśnij klawisz Enter, by otworzyć ukryty folder o nazwie Roaming.
 5. Otwórz folder Mozilla.
 6. Usuń folder Firefox.
 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows lub naciśnij klawisz Windows Key.
 2. W polu wyszukiwania wprowadź %APPDATA% – gdy rozpoczniesz wprowadzanie, Windows rozpocznie dynamiczne wyszukiwanie – i naciśnij klawisz Enter, by otworzyć ukryty folder o nazwie Roaming.
 3. Otwórz folder Mozilla.
 4. Usuń folder Firefox.
 1. Kliknij przycisk przeszukiwania systemu Windows na pasku narzędzi.
 2. W polu wyszukiwania wprowadź %APPDATA% – gdy rozpoczniesz wprowadzanie, Windows rozpocznie dynamiczne wyszukiwanie – i naciśnij klawisz Enter, by otworzyć ukryty folder o nazwie Roaming.
 3. Otwórz folder Mozilla.
 4. Usuń folder Firefox.
Można również nacisnąć klawisz Windows Windows Key+R, by otworzyć okno dialogowe uruchamiania programów, w którym należy wprowadzić %APPDATA%\Mozilla\ i kliknąć OK, by otworzyć folder Mozilla, w którym należy usunąć folder Firefox.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji