Zarządzanie profilami

Firefox przechowuje informacje osobiste, takie jak: zakładki, hasła oraz ustawienia użytkownika w zestawie plików zwanych profilem, które są przechowywane w innym miejscu niż pliki programu Firefox. Możesz posiadać wiele profili, z których każdy będzie zawierał inne ustawienia oraz informacje. Menedżer profili umożliwia tworzenie, usunięcie, zmianę nazwy oraz przełączanie się między profilami.

 • Jeżeli chcesz używać kilku różnych instalacji programu Firefox na komputerze, zapoznaj się ze stroną Osobne profile dla każdej instalacji programu Firefox.
 • Jeżeli rozwiązujesz problem z programem Firefox: Funkcja odświeżenia Firefoksa umożliwia rozwiązanie wielu problemów, przywracając domyślne ustawienia Firefoksa jednocześnie, zachowując twoje najważniejsze dane. Rozważ jej użycie, zanim zaczniesz szukać innych rozwiązań.

Uruchamianie menedżera profili

Uwaga: Możesz zarządzać profilami ze strony O profilach, gdy Firefox jest otwarty. Jeżeli Firefox nie chce się uruchomić, lub potrzebujesz określonych opcji, możesz również uruchomić Menedżer Profili, gdy Firefox jest zamknięty.

Zarządzanie profilami kiedy Firefox jest uruchomiony

Wpisz about:profiles w pasku adresu i naciśnij EnterReturn. Otworzy się strona O profilach.

Fx52aboutprofiles-Winabout:profiles macOS Fx52_about-profiles-linux

Dostępne są następujące możliwości:

 • Utwórz nowy profil Kliknij ten przycisk i postępuj zgodnie zgodnie z instrukcjami Kreatora nowego profilu (szczegóły znajdziesz w sekcji Tworzenie nowego profilu poniżej). Po zakończeniu tworzenia nowego profilu pojawi się on w menedżerze profili. Wybierz opcję "Ustaw jako domyślny" pod tym profilem, jeśli chcesz, aby Firefox używał nowego profilu przy następnym uruchomieniu.

Aby zarządzać profilami, znajdź profil który chcesz zmienić i wybierz jeden z przycisków poniżej:

 • Zmień nazwę pozwala na zmianę nazwy wyświetlanej w menedżerze profili. Uwaga: nie oznacza to zmiany nazwy folderu zawierającego pliki.
 • Usuń pozwala na usunięcie profilu. (Aktualnie używany profil nie może zostać usunięty.) Preferowane jest, by użyć opcji Nie usuwaj plików. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Usuwanie profilu poniżej.
 • Ustaw jako domyślny ustawia dany profil jako ten, który Firefox otworzy po uruchomieniu.
 • Uruchom nowe okno przeglądarki z tym profilem Kiedy klikniesz ten przycisk, zostanie otwarte nowe okno korzystające z tego profilu.

Uruchomienie menedżera profili przed uruchomieniem programu Firefox

Jeżeli zainstalowałeś kilka różnych wersji przeglądarki, przejdź do tej sekcji.
 1. Jeśli Firefox jest uruchomiony, zamknij go:

  Kliknij przycisk menu New Fx Menu, a następnie Zakończ Close 29.

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu, a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu, a następnie Zakończ.

 2. Naciśnij klawisze Windows Key+R na klawiaturze. Otwarte zostanie okno uruchamiania programów.
 3. W oknie dialogowym Uruchom wpisz polecenie:
  firefox.exe -P
  Możesz użyć -P, -p lub -ProfileManager (wszystkie opcje powinny działać).
 4. Naciśnij przycisk OK. Powinno otworzyć się okno zarządzania profilami programu Firefox.
Fx66ProfileMgr
Porada: Innym sposobem na uruchomienie menedżera profili polega na użyciu pola wyszukiwania w menu Start systemu Windows. Zamknij program Firefox (jeśli jest uruchomiony), naciśnij Windows Key, wpisz firefox.exe -P i naciśnij enter.
Jeżeli powyższe instrukcje nie działają, lub jeżeli masz kilka różnych instalacji przeglądarki Firefox, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Wiele instalacji programu Firefox

Możesz mieć kilka różnych wersji programu Firefox, zainstalowanych w różnych lokalizacjach. Aby uruchomić menedżera profili dla konkretnej instalacji Firefoksa, zamień firefox.exe w powyższych instrukcjach na pełną ścieżkę do programu Firefox, zamknij tę linię w cudzysłowach, następnie dodaj spację, a następnie -P.

Na przykład:
Firefox (32-bit) na systemie Windows 64-bit
"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

Firefox (32-bit) na systemie Windows 32-bit (lub 64-bitowa wersja programu Firefox na Windows 64-bit)
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

 1. Jeśli Firefox jest uruchomiony, zamknij go:

  Kliknij przycisk menu New Fx Menu, a następnie Zakończ Close 29.

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu, a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu, a następnie Zakończ.

 2. Za pomocą Findera przejdź do /Applications/Utilities.
 3. Otwórz aplikację Terminal.
 4. W Terminalu wpisz:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P
  Uwaga: Jeżeli zainstalowałeś program Firefox w lokalizacji innej niż /Applications/Firefox.app/, podaj właściwą ścieżkę.
  Ważne: pomiędzy ścieżką a -P znajduje się spacja (Możesz użyć parametru -P, -p lub -ProfileManager każdy z nich powinien zadziałać.)
 5. Naciśnij klawisz Return. Powinno otworzyć się okno zarządzania profilami programu Firefox.
Firefox Profile Manager
Uwaga: Jeżeli zainstalowałeś program Firefox w niedomyślnej lokalizacji, lub masz wiele różnych instalacji programu Firefox, w poniższych instrukcjach musisz podać prawidłową ścieżkę.

Jeśli Firefox był dołączony do dystrybucji Linuksa lub został zainstalowany przy pomocy menedżera pakietów z dystrybucji Linuksa:

 1. Jeśli Firefox jest uruchomiony, zamknij go:

  Kliknij przycisk menu New Fx Menu, a następnie Zakończ Close 29.

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu, a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu, a następnie Zakończ.

 2. W Terminalu wpisz:
  firefox -P

Litera P jest duża. Możesz również użyć parametru -ProfileManager zamiast -P.
Powinno otworzyć się okno zarządzania profilami programu Firefox.

Fx31ProfileManger-Lin

Jeśli okno menedżera profili wciąż się nie wyświetla, być może, że Firefox jest uruchomiony w tle, mimo że jest niewidoczny. Zamknij wszystkie instancje Firefoksa lub uruchom ponownie komputer i ponów próbę.

Tworzenie nowego profilu

Po uruchomieniu menedżera profili (według powyższych instrukcji) możesz stworzyć dodatkowy profil w następujący sposób:

 1. W menedżerze profili naciśnij przycisk Utwórz nowy profil… by uruchomić kreator profilu.
 2. Naciśnij przycisk Dalej i podaj nazwę profilu. Staraj się używać opisowych nazw dla profili, na przykład swojego imienia. Nazwa ta nie będzie widoczna w Internecie.
  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260153527-579-1.png

  Firefox Profile Manager macOS

  Fx52_creating-profile_linux
 3. Zignoruj monit Wybierz folder…, chyba że chcesz wybrać miejsce przechowywania profilu na komputerze.
  Uwaga: Jeśli wybierasz własne miejsce na przechowywanie profilu, zapisz go w nowym lub pustym folderze. Jeśli wybierzesz katalog, który nie jest pusty i zdecydujesz, że chcesz usunąć profil oraz przy usuwaniu profilu zaznaczysz pole "Usuń pliki", to cała zawartość folderu zostanie usunięta.
 4. Aby zakończyć tworzenie nowego profilu, naciśnij przycisk ZakończZakończ.

Zostaniesz przeniesiony z powrotem do Menadżera Profili, a nowy profil zostanie wyświetlony na liście.

Kiedy uruchomisz program Firefox za pomocą nowego profilu, pojawi się okno proszące o zalogowanie się do Konta Firefox w celu skorzystania z usługi Sync i synchronizacji danych nowego profilu (więcej poniżej).

Usuwanie profilu

Po uruchomieniu menedżera profili (według powyższych instrukcji) możesz usunąć wybrany profil w następujący sposób:

 1. W menedżerze profili wybierz profil, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk Usuń profil….
 2. Potwierdź usunięcie profilu:
  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260152566-432-4.png
  Delete Profile - macOS
  Fx52_removing-profile-linux
  • Przycisk Nie usuwaj plików usuwa profil z Menedżera Profili, ale zachowuje pliki danych profilu na twoim komputerze w folderze pamięci masowej, tak aby twoje informacje nie zostały utracone. Opcja Nie usuwaj plików jest preferowana, ponieważ zachowuje folder starego profilu i umożliwia odzyskanie plików do nowego profilu.
  • Użycie przycisku Usuń pliki spowoduje usunięcie profilu razem z jego plikami, włącznie z zakładkami, ustawieniami, hasłami itp. Jeśli wybierzesz opcję Usuń pliki, folder profilu zostanie usunięty razem z plikami. Tej operacji nie można cofnąć.
  • Użycie przycisku Anuluj spowoduje przerwanie usuwania profilu.

Zmiana nazwy profilu

Po uruchomieniu menedżera profili (według powyższych instrukcji) możesz zmienić nazwę profilu w następujący sposób:

 1. W menedżerze profili wybierz profil, którego nazwę chcesz zmienić, a potem naciśnij przycisk Zmień nazwę profilu….
 2. Podaj nową nazwę profilu i naciśnij przycisk OK.
  • Informacja: Nazwa folderu zawierającego pliki profilu nie zostanie zmieniona.

Opcje

Poniższe opcje są dostępne jedynie po uruchomieniu menedżera profili bez uruchamiania programu Firefox.

Fx66ProfileMgrFirefox Profile ManagerFx31ProfileManger-Lin

Pracuj w trybie offline

Wybranie tej opcji spowoduje wczytanie wybranego profilu oraz uruchomienie programu Firefox bez łączenia się z Internetem. Możesz wówczas przeglądać wcześniej odwiedzone strony oraz eksperymentować ze swoim profilem.

Domyślnie (bez pytania) używaj zaznaczonego profilu przy uruchamianiu

Jeśli masz wiele profili, opcja ta pozwala ci zdecydować co Firefox ma zrobić przy każdym uruchomieniu:

 • Jeśli włączysz tę opcję, Firefox będzie automatycznie korzystał z wybranego profilu przy każdym uruchomieniu. Aby uzyskać dostęp do innych profili, musisz najpierw uruchomić menedżera profili.
 • Jeśli wyłączysz tę opcję, Firefox będzie wyświetlał menedżera profili podczas każdego uruchomienia, pozwalając ci wybrać profil.

Przenoszenie profilu

Aby skopiować zakładki oraz ustawienia programu do innej instalacji przeglądarki np. przy przenoszeniu z jednego komputera na drugi, musisz utworzyć kopię zapasową swojego profilu, a następnie przywrócić ją w nowym miejscu.

Używanie usługi Sync z nowym profilem

Kiedy po raz pierwszy uruchomisz program Firefox z nowym profilem, wyświetlona zostanie strona Witamy w przeglądarce Firefox, zawierająca pole do wprowadzenia adresu e-mail.

Fx71WelcomeToFirefox

Wprowadź swój adres e-mail i kliknij Kontynuuj, aby utworzyć lub zalogować się do Konta Firefoksa. Następnie można skonfigurować Synchronizację dla nowego profilu, która pozwala na korzystanie z tych samych zakładek, historii przeglądania, zapisanych haseł i innych danych użytkownika na wielu urządzeniach i profilach przeglądarki Firefox.

 • Jeśli korzystasz już z usługi Sync na innym profilu lub urządzeniu, wpisz adres emailowy i hasło dla swojego Konta Firefoksa, by nowy profil korzystał z tych samych ustawień.
 • Jeśli nie korzystasz z usługi Sync, nie chcesz synchronizować danych z nowym profilem, lub chcesz zdecydować później, wciąż możesz zalogować się do swojego Konta Firefoksa i wybrać opcję Nie synchronizuj tego urządzenia (szczegóły znajdziesz na stronie Jak wyłączyć usługę Firefox Sync) lub też możesz pominąć ten krok.

Więcej informacji na temat usługi Sync znajdziesz na stronach Jak skonfigurować Firefox Sync? oraz Wybieranie danych do synchronizacji.

Odzyskiwanie informacji ze starego profilu

Jeśli w starym profilu programu Firefox masz ważne informacje, takie jak zakładki, hasła lub ustawienia użytkownika, możesz przenieść je do nowego profilu, kopiując odpowiednie pliki. Odpowiednie instrukcje znajdziesz na stronie Odzyskiwanie ważnych danych ze starego profilu. Czasem wystarczy jedynie przełączyć się do poprzedniego profilu, by odzyskać stare dane. Szczegóły znajdziesz na stronie Jak odzyskać dane stracone po aktualizacji przeglądarki Firefox.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji