Zarządzanie profilami

Firefox przechowuje informacje osobiste, takie jak: zakładki, hasła oraz ustawienia użytkownika w zestawie plików zwanych profilem, które są przechowywane w innym miejscu niż pliki programu Firefox. Możesz posiadać wiele profili, z których każdy będzie zawierał inne ustawienia oraz informacje. Menedżer profili umożliwia tworzenie, usunięcie, zmianę nazwy oraz przełączanie się między profilami.

 • Jeżeli chcesz utworzyć dedykowany profil dla innej zainstalowanej wersji programu Firefox, zapoznaj się z Firefox Nightly - osobny profil i Firefox Beta - osobny profil.
 • Jeżeli rozwiązujesz problem z programem Firefox: Funkcja odświeżenia programu Firefox umożliwia natychmiastowe rozwiązanie wielu problemów z przeglądarką poprzez przywrócenie domyślnych ustawień Firefoksa, przy jednoczesnym zachowaniu twoich najważniejszych danych. Rozważ tę możliwość, zanim zaczniesz szukać innych rozwiązań.

Uruchamianie menedżera profili

Uwaga: Możesz uruchomić menedżera profili po otwarciu programu Firefox, ale niektóre opcje są dostępne jedynie jeśli uruchomisz menedżera profili gdy Firefox jest zamknięty.

Uruchomienie menedżera profili przed uruchomieniem programu Firefox

 1. Jeśli Firefox jest uruchomiony, zamknij go:

  Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Wyjdź. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij menu Firefoksa Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 2. Naciśnij klawisze Windows Key +R na klawiaturze. Otwarte zostanie okno uruchamiania programów.Kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom….
 3. W oknie dialogowym Uruchom wpisz polecenie:
  firefox.exe -P
  Uwaga: możesz użyć -P, -p lub -ProfileManager (wszystkie opcje powinny działać).
 4. Naciśnij przycisk OK. Powinno otworzyć się okno zarządzania profilami programu Firefox.
Fx31Profilemgr
Porada: Innym sposobem na uruchomienie menedżera profili polega na użyciu pola wyszukiwania w menu Start systemu Windows. Zamknij program Firefox (jeśli jest uruchomiony), naciśnij Windows Key , wpisz firefox.exe -P i naciśnij enter.
Jeśli menedżer profili się nie pojawi, może być wymagane użycie pełnej ścieżki do programu w cudzysłowie, a następnie dodanie spacji i -P. Na przykład:

W systemie Windows 64-bit

 • "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

W systemie Windows 32-bit (lub 64-bitowej wersji programu Firefox dla Windows 64-bit)

 • "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P
 1. Jeśli Firefox jest uruchomiony, zamknij go:

  Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Wyjdź. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij menu Firefoksa Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 2. Za pomocą Findera przejdź do /Applications/Utilities.
 3. Otwórz aplikację Terminal.
 4. W Terminalu wpisz:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P
  Uwaga: możesz użyć -P, -p lub -ProfileManager (wszystkie opcje powinny działać).
 5. Naciśnij klawisz Return. Powinno otworzyć się okno zarządzania profilami programu Firefox.
Firefox Profile Manager

Jeśli Firefox był dołączony do dystrybucji Linuksa lub został zainstalowany przy pomocy menedżera pakietów z dystrybucji Linuksa:

 1. Jeśli Firefox jest uruchomiony, zamknij go:

  Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Wyjdź. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij menu Firefoksa Fx57Menu , a następnie Zakończ.

Porada: Litera P jest duża. Możesz również użyć operatora -ProfileManager zamiast -P.
Powinno otworzyć się okno zarządzania profilami programu Firefox.

Fx31ProfileManger-Lin
Jeśli okno menedżera profili się nie wyświetla, być może, że Firefox jest uruchomiony w tle, mimo że jest niewidoczny. Zamknij wszystkie instancje Firefoksa lub uruchom ponownie komputer i ponów próbę.

Tworzenie nowego profilu

Po uruchomieniu menedżera profili (według powyższych instrukcji) możesz stworzyć dodatkowy profil w następujący sposób:

 1. W menedżerze profili naciśnij przycisk Utwórz nowy profil… by uruchomić kreator profilu.
 2. Naciśnij przycisk Dalej i podaj nazwę profilu. Staraj się używać opisowych nazw dla profili, na przykład swojego imienia. Nazwa ta nie będzie widoczna w Internecie.
  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260153527-579-1.png

  Firefox Profile Manager macOS

  Fx52_creating-profile_linux
 3. Możesz również wybrać gdzie profil będzie przechowywany. By wybrać miejsce przechowywania profilu w komputerze, naciśnij przycisk Wybierz folder….
  Uwaga: Jeśli wybierasz własne miejsce na przechowywanie profilu, zapisz go w nowym lub pustym folderze. Jeśli wybierzesz katalog, który nie jest pusty i zdecydujesz, że chcesz usunąć profil oraz przy usuwaniu profilu zaznaczysz pole "Usuń pliki", to cała zawartość folderu zostanie usunięta.
 4. Aby zakończyć tworzenie nowego profilu, naciśnij przycisk ZakończZakończ.

Powrócisz do okna menedżera profili - możesz je zamknąć lub wybrać profil z którym chcesz uruchomić program Firefox.

Porada: Jeśli chcesz by menedżer profili pojawił się następnym razem podczas uruchamiania programu Firefox, usuń zaznaczenie z pola "Domyślnie (bez pytania) używaj zaznaczonego profilu przy uruchamianiu". Jeśli tego nie zrobisz, wybrany profil będzie automatycznie używany jako domyślny.

Kiedy uruchomisz program Firefox za pomocą nowego profilu, pojawi się okno proszące o zalogowanie się do Konta Firefox w celu skorzystania z usługi Sync i synchronizacji danych nowego profilu (więcej poniżej).

Usuwanie profilu

Po uruchomieniu menedżera profili (według powyższych instrukcji) możesz usunąć wybrany profil w następujący sposób:

 1. W menedżerze profili wybierz profil, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk Usuń profil….
 2. Potwierdź usunięcie profilu:
  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260152566-432-4.png
  Delete Profile - macOS
  Fx52_removing-profile-linux
  • Użycie przycisku Nie usuwaj plików spowoduje usunięcie profilu z menedżera profili, ale na komputerze w folderze przechowującym profile pozostaną pliki z danymi, więc Twoje informacje nie zostaną stracone.
  • Po utworzeniu nowego profilu, można skopiować wszystkie pliki z folderu starego profilu do nowego. Wszystkie informacje zostaną odtworzone w nowym profilu.
  • Użycie przycisku Usuń pliki spowoduje usunięcie profilu razem z jego plikami, włącznie z zakładkami, ustawieniami, hasłami itp.
   Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję „Usuń pliki”, folder profilu zostanie usunięty razem z plikami. Tej operacji nie można odwrócić.
  • Użycie przycisku Anuluj spowoduje przerwanie usuwania profilu.

Zmiana nazwy profilu

Po uruchomieniu menedżera profili (według powyższych instrukcji) możesz zmienić nazwę profilu w następujący sposób:

 1. W menedżerze profili wybierz profil, którego nazwę chcesz zmienić, a potem naciśnij przycisk Zmień nazwę profilu….
 2. Podaj nową nazwę profilu i naciśnij przycisk OK.
  • Informacja: Nazwa folderu zawierającego pliki profilu nie zostanie zmieniona.

Zarządzanie profilami kiedy Firefox jest uruchomiony

Wpisz about:profiles w pasku adresu, naciśnij Enter i wybierz jedną z możliwości:

Fx52aboutprofiles-Win about:profiles macOS Fx52_about-profiles-linux
 • Utwórz nowy profil: Kliknij Utwórz nowy profil i postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami by dodać nowy profil. Po zakończeniu tworzenia nowego profilu pojawi się on w menedżerze profili. Wybierz opcję "Ustaw jako domyślny" pod tym profilem, jeśli chcesz, aby Firefox używał nowego profilu przy następnym uruchomieniu.

Aby zarządzać profilami, znajdź profil który chcesz zmienić i wybierz jeden z przycisków poniżej:

 • Zmień nazwę: pozwala na zmianę nazwy wyświetlanej w menedżerze profili. Uwaga: nie oznacza to zmiany nazwy folderu zawierającego pliki.
 • Usuń: pozwala na usunięcie profilu. Aktualnie używany profil nie może zostać usunięty.
  Uwaga: Z powodu błędu, folder profilu zostanie usunięty, nawet jeżeli została zaznaczona opcja "Nie usuwaj plików". Usunięcia nie można cofnąć. Jeżeli chcesz usunąć profil z listy, ale zachować jego pliki, uruchom menedżera profili przed uruchomieniem programu Firefox. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji powyżej.
 • Ustaw jako domyślny: ustawia dany profil jako ten, który Firefox otworzy po uruchomieniu.
Uwaga: Opcja Uruchom nowe okno przeglądarki z tym profilem nie służy do zarządzania profilami. Istnieje ona dla zaawansowanych użytkowników, którzy uruchamiają program Firefox za pomocą specjalnego polecenia.

 • Uruchom nowe okno przeglądarki z tym profilem: Ta opcja nie jest używana do zarządzania profilami. Pozwala ona zaawansowanym użytkownikom na uruchamianie przeglądarki Firefox ze specjalnym parametrem. Kiedy klikniesz ten przycisk, zostanie otwarte nowe okno korzystające z tego profilu. Kiedy klikniesz ten przycisk, zostanie otwarte nowe okno korzystające z tego profilu.

Opcje

Poniższe opcje są dostępne jedynie po uruchomieniu menedżera profili bez uruchamiania programu Firefox.

Pracuj w trybie offline

Wybranie tej opcji spowoduje wczytanie wybranego profilu oraz uruchomienie programu Firefox bez łączenia się z Internetem. Możesz wówczas przeglądać wcześniej odwiedzone strony oraz eksperymentować ze swoim profilem.

Domyślnie (bez pytania) używaj zaznaczonego profilu przy uruchamianiu

Jeśli masz wiele profili, opcja ta pozwala ci zdecydować co Firefox ma zrobić przy każdym uruchomieniu:

 • Jeśli włączysz tę opcję, Firefox będzie automatycznie korzystał z wybranego profilu przy każdym uruchomieniu. Aby uzyskać dostęp do innych profili, musisz najpierw uruchomić menedżera profili.
 • Jeśli wyłączysz tę opcję, Firefox będzie wyświetlał menedżera profili podczas każdego uruchomienia, pozwalając ci wybrać profil.

Przenoszenie profilu

Aby skopiować zakładki oraz ustawienia programu do innej instalacji przeglądarki np. przy przenoszeniu z jednego komputera na drugi, musisz utworzyć kopię zapasową swojego profilu, a następnie przywrócić ją w nowym miejscu.

Używanie usługi Sync z nowym profilem

FxNewProfile-SyncSignin New Firefox Install - macOS

Kiedy po raz pierwszy uruchomisz program Firefox z nowym profilem, wyświetlone zostanie okno logowania do usługi Sync, która pozwala na współkorzystanie z tych samych zakładek, historii przeglądania, zapisanych haseł i innych danych użytkownika.

 • Jeśli korzystasz z usługi Sync na innym profilu lub urządzeniu, wpisz adres emailowy i hasło dla swojego Konta Firefox, a nowy profil skorzysta z tych samych ustawień.
 • Jeśli nie korzystasz z usługi Sync lub nie chcesz synchronizować danych z nowego profilu możesz pominąć ten krok.

Więcej informacji na temat usługi Sync znajdziesz na stronach Wybieranie danych do synchronizacji oraz Jak skonfigurować Firefox Sync?.

Odzyskiwanie informacji ze starego profilu

Jeśli w starym profilu programu Firefox masz ważne informacje, takie jak zakładki, hasła lub ustawienia użytkownika, możesz przenieść je do nowego profilu, kopiując odpowiednie pliki. Odpowiednie instrukcje znajdziesz na stronie Odzyskiwanie ważnych danych ze starego profilu.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support