Instalacja Firefoksa w systemie Linux

Aby skorzystać z przeglądarki Firefox, musisz ją najpierw zainstalować na swoim komputerze. Na tej stronie dowiesz się, jak zainstalować przeglądarkę Firefox w systemie Linux. Informacje dla innych systemów operacyjnych znajdziesz na stronach Instalacja programu Firefox w systemie Windows oraz Instalacja Firefoksa na komputerze Mac.

Wiele dystrybucji Linuksa zawiera przeglądarkę Firefox zainstalowaną domyślnie, a większość z nich ma system zarządzania pakietami, który umożliwia jego łatwą instalację. Ogólnie rzecz biorąc, należy instalować oprogramowanie z poziomu zarządzania pakietami. System zarządzania pakietami:

 • Zapewni, że są obecne wszystkie wymagane biblioteki.
 • Zainstaluje przeglądarkę w sposób, który działa najlepiej w danej dystrybucji.
 • Utworzy skróty uruchamiające przeglądarkę Firefox.
 • Udostępni ją wszystkim użytkownikom komputera.
 • Umożliwi usunięcie przeglądarki w ten sam sposób, jak wszystkie inne aplikacji.

System zarządzania pakietami ma jednak również wady:

 • Może nie dostarczyć najnowszej wersji programu.
 • Może dostarczyć wersję bez oficjalnego loga i nazwy.

Instalacja przy użyciu menedżera pakietów

Aby zainstalować przeglądarkę Firefox za pomocą menedżera pakietów, należy zapoznać się z dokumentacją używanej dystrybucji.

Instalacja z pominięciem menedżera pakietów

Pełne instrukcje dotyczące instalacji przeglądarki z pominięciem systemu zarządzania pakietami mogą być dostępne na stronie pomocy twojej dystrybucji. Na przykład:

 • Przed zainstalowaniem upewnij się, że w twoim systemie są wymagane biblioteki. Brak bibliotek spowoduje, że Firefox nie będzie działał.
 • Plik instalacyjny, dostarczany przez Mozillę w formacie .tar.bz2, nie zawiera kodu źródłowego, tylko skompilowane pliki binarne, dlatego wystarczy rozpakować je i uruchomić. Nie ma potrzeby kompilowania programu ze źródeł.
 • Wykonanie poniższych instrukcji spowoduje instalację przeglądarki Firefox w twoim katalogu domowym i tylko bieżący użytkownik będzie mógł go uruchomić.
 1. Pobierz program Firefox ze strony pobierania do swojego katalogu domowego.
 2. Otwórz Terminal i przejdź do swojego katalogu domowego: cd ~
 3. Rozpakuj zawartość pobranego pliku: tar xjf firefox-*.tar.bz2
 4. Zamknij program Firefox, jeśli jest otwarty.
 5. Aby włączyć przeglądarkę Firefox, uruchom skrypt firefox w folderze firefox~/firefox/firefox

Firefox powinien się uruchomić. Następnie możesz utworzyć ikonę na pulpicie, uruchamiającą to polecenie.

Błąd biblioteki libstdc++5

Jak wspomniano powyżej, należy zainstalować wymagane biblioteki, by Firefox mógł prawidłowo działać. Wiele dystrybucji nie zawiera domyślnie biblioteki libstdc++5.

Komunikat „Firefox nie jest zainstalowany” lub uruchamianie się błędnej wersji programu

Jeśli Firefox został zainstalowany zgodnie z powyższymi instrukcjami, musi być uruchamiany za pomocą polecenia ~/firefox/firefox poprzez Terminal lub aktywator na pulpicie.

Jeśli próbujesz uruchomić program Firefox poprzez Terminal poleceniem firefox, może zostać uruchomiona wersja zainstalowana przy użyciu menedżera pakietów lub może pojawić się komunikat, że program nie jest zainstalowany.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Witia, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support