Instalacja Firefoksa w systemie Linux

Aby skorzystać z przeglądarki Firefox, musisz ją najpierw zainstalować na swoim komputerze. Na tej stronie dowiesz się, jak zainstalować przeglądarkę Firefox w systemie Linux.

Informacje dla innych systemów operacyjnych znajdziesz na stronach

Wiele dystrybucji Linuksa zawiera przeglądarkę Firefox zainstalowaną domyślnie, a większość z nich posiada system zarządzania pakietami - preferowany sposób instalacji Firefoksa. System zarządzania pakietami:

 • Zapewni, że są obecne wszystkie wymagane biblioteki.
 • Zainstaluje przeglądarkę w sposób optymalny dla danej dystrybucji.
 • Utworzy skróty uruchamiające przeglądarkę Firefox.
 • Udostępni ją wszystkim użytkownikom komputera.
 • Umożliwi usunięcie przeglądarki w ten sam sposób, jak wszystkie inne aplikacji.

System zarządzania pakietami ma również wady:

 • Może nie dostarczyć najnowszej wersji programu.
 • Może dostarczyć wersję bez oficjalnego loga i nazwy.

Można również zainstalować Firefox za pomocą usługi Flatpak.

Instalacja za pomocą Flatpak

Flatpak jest nowym formatem pakietów dla Linuksa. Aby skonfigurować Flatpak, odwiedź instrukcję konfiguracji FlatPaka, wybierz swój system operacyjny oraz postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

Po zainstalowaniu Flatpaka, odwiedź stronę przeglądarki Firefox na serwerze Flathub i kliknij przycisk Install.

Po zainstalowaniu paczki z aplikacją Firefox aktualizacje są automatyczne, więc nie ma potrzeby ponownej instalacji.

Ściągnięcie konkretnej wersji lokalizacyjnej

Podczas instalacji paczki Flatpaka (poprzez linię poleceń lub odnośnik Flathuba) sprawdzana jest lokalizacja systemu operacyjnego (lokalizacja systemu operacyjnego, a nie nagłówka języka akceptowanego przez przeglądarkę), a Flathub wysyła tylko te lokalizacje, które mają ten sam prefiks. Tak więc na przykład, jeśli LANG=en_US.UTF-8 Flatpak wyśle lokalizacje, które mają wspólny prefiks en, a więc en-CA, en-GB itd.

Konkretną lokalizację można pobrać ręcznie. Na przykład, polecenie do instalacji wersji polskiej (pl):
flatpak update --subpath=/pl org.mozilla.firefox.Locale

Instalacja przy użyciu menedżera pakietów

Aby zainstalować przeglądarkę Firefox za pomocą menedżera pakietów, należy zapoznać się z dokumentacją używanej dystrybucji.

Instalacja z pominięciem menedżera pakietów

Na stronach wsparcia dla niektórych dystrybucji Linuksa znajdują się pełne instrukcje dotyczące instalacji przeglądarki Firefox bez użycia menedżera pakietów (chociaż część informacji może być nieaktualnych, na stronie oryginalnej lub w przetłumaczonej wersji). Na przykład:

Możesz również postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby ręcznie zainstalować Firefoksa na koncie użytkownika.

 • Przed zainstalowaniem upewnij się, że w twoim systemie są wymagane biblioteki. Brak bibliotek spowoduje, że Firefox nie będzie działał.
 • Plik instalacyjny, dostarczany przez Mozillę w formacie .tar.bz2 zawiera skompilowane pliki binarne. Wystarczy rozpakować je i uruchomić. Nie ma potrzeby kompilowania programu ze źródeł.
 • Wykonanie poniższych instrukcji spowoduje instalację przeglądarki Firefox w twoim katalogu domowym. Tylko bieżący użytkownik będzie mógł go uruchomić.
 1. Pobierz program Firefox ze strony pobierania do swojego katalogu domowego.
 2. Otwórz Terminal i przejdź do swojego katalogu domowego:
  cd ~
 3. Rozpakuj zawartość pobranego pliku:
  tar xjf firefox-*.tar.bz2
 4. Zamknij program Firefox, jeśli jest otwarty.
 5. Aby włączyć przeglądarkę Firefox, uruchom skrypt firefox w folderze firefox:
  ~/firefox/firefox
  Firefox powinien się uruchomić. Następnie możesz utworzyć ikonę na pulpicie, uruchamiającą to polecenie.
 6. Można teraz usunąć plik instalacyjny:
  rm firefox-*.tar.bz2

Błąd biblioteki libstdc++5

Jak wspomniano powyżej, należy zainstalować wymagane biblioteki, by Firefox mógł prawidłowo działać. Wiele dystrybucji nie zawiera domyślnie biblioteki libstdc++5.

Komunikat „Firefox nie jest zainstalowany” lub uruchamianie się błędnej wersji programu

Jeśli Firefox został zainstalowany zgodnie z powyższymi instrukcjami, musi być uruchamiany za pomocą polecenia ~/firefox/firefox poprzez Terminal lub aktywator na pulpicie.

Jeśli próbujesz uruchomić program Firefox poprzez Terminal poleceniem firefox, może zostać uruchomiona wersja zainstalowana przy użyciu menedżera pakietów lub może pojawić się komunikat, że program nie jest zainstalowany.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji