Instalacja Firefoksa w systemie Linux

Firefox Firefox Ostatnio zaktualizowany: 02/06/2024 75% użytkowników uznało to za pomocne

Wiele dystrybucji Linuksa zawiera preinstalowaną przeglądarkę Firefox i skonfigurowaną jako domyślną przeglądarkę. Jeśli jednak chcesz zainstalować Firefoksa w systemie Linux przy użyciu innej metody, poniższy przewodnik zawiera różne alternatywne sposoby pobrania i zainstalowania Firefoksa w systemie Linux.

Ten artykuł odnosi się jedynie do systemu Linux. Instrukcje instalacji Firefoksa w systemie Mac znajdziesz w artykule Instalacja Firefoksa na komputerze Mac.Instrukcje instalacji Firefoksa w systemie Windows znajdziesz w artykule Instalacja programu Firefox w systemie Windows.

Instalacja przy użyciu menedżera pakietów (opcja rekomendowana)

Aby zainstalować Firefoksa za pomocą menedżera pakietów, należy zapoznać się z dokumentacją używanej dystrybucji.

Jest to metoda rekomendowana, ponieważ gwarantuje, że Firefox i wszystkie wymagane biblioteki będą zainstalowane i skonfigurowane optymalnie dla danej dystrybucji. Może jednak wystąpić niewielkie opóźnienie między oficjalnym wydaniem nowej wersji Firefoksa a momentem, w którym twoja dystrybucja zaktualizuje wersję, którą dystrybuuje. Twoja dystrybucja może również rozprowadzać ją bez zastrzeżonych znaków towarowych Firefoksa, lub dystrybuować jedynie wersję ESR.

Instalacja za pomocą Flatpak

Aby zainstalować Firefoksa poprzez Flatpak, zainstaluj i skonfiguruj FlatPak na swoim komputerze. Po zainstalowaniu Flatpaka, odwiedź stronę Firefoksa na serwerze Flathub i kliknij przycisk Install. Możesz również wpisać poniższą instrukcję w terminalu:

flatpak install flathub org.mozilla.firefox

Domyślnie Flatpak instaluje Firefoksa w wersji językowej twojego systemu operacyjnego. Jeżeli chcesz używać innego języka, zapoznaj się z artykułem Zmiana języka interfejsu przeglądarki.

Instalacja za pomocą Snap

Aby zainstalować Firefoksa poprzez Snap, zainstaluj Snap na swoim komputerze. Po zainstalowaniu Snapa, odwiedź stronę Firefoksa na serwerze Snapcraft, kliknij przycisk Install i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Możesz ewentualnie wpisać poniższą instrukcję w terminalu:

sudo snap install firefox

Jeżeli jest to możliwe, Snap instaluje Firefoksa w wersji językowej twojego systemu operacyjnego. Jeżeli chcesz używać innego języka, zapoznaj się z artykułem Zmiana języka interfejsu przeglądarki.

Instalacja Firefoksa z pakietu .deb w dystrybucjach bazujących na Debianie

Aby zainstalować pakiet .deb poprzez repozytorium APT wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli nie istnieje, utwórz katalog do przechowywania kluczy repozytorium APT:
  sudo install -d -m 0755 /etc/apt/keyrings
 2. Zaimportuj klucz podpisywania repozytorium Mozilla APT:
  wget -q https://packages.mozilla.org/apt/repo-signing-key.gpg -O- | sudo tee /etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc > /dev/null
  Jeśli nie masz zainstalowanego narzędzia wget możesz zainstalować go poprzez: sudo apt-get install wget
 3. Cyfrowy odcisk palca powinien być 35BAA0B33E9EB396F59CA838C0BA5CE6DC6315A3. Możesz go sprawdzić za pomocą poniższej instrukcji:
  gpg -n -q --import --import-options import-show /etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc | awk '/pub/{getline; gsub(/^ +| +$/,""); if($0 == "35BAA0B33E9EB396F59CA838C0BA5CE6DC6315A3") print "\nThe key fingerprint matches ("$0").\n"; else print "\nVerification failed: the fingerprint ("$0") does not match the expected one.\n"}'
 4. Następnie do swojej listy źródeł dodaj repozytorium Mozilla APT:
  echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc] https://packages.mozilla.org/apt mozilla main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mozilla.list > /dev/null
 5. Skonfiguruj APT, aby nadawał priorytet pakietom z repozytorium Mozilli:
  echo '
  Package: *
  Pin: origin packages.mozilla.org
  Pin-Priority: 1000
  ' | sudo tee /etc/apt/preferences.d/mozilla
 6. Zaktualizuj listę pakietów i zainstaluj pakiet .deb Firefoksa:
  sudo apt-get update && sudo apt-get install firefox

Konfiguracja różnych języków w Firefoksie za pomocą plików .deb

Dla tych, którzy chcieliby używać Firefoksa w innym języku niż amerykański angielski, stworzyliśmy pakiety .deb zawierające pakiety językowe Firefoksa. Aby zainstalować określony pakiet językowy, w poniższym przykładzie zamień pl na żądany kod języka:

sudo apt-get install firefox-l10n-pl

Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych pakietów językowych, po dodaniu repozytorium Mozilla APT i uruchomieniu możesz użyć tego polecenia sudo apt-get update:

apt-cache search firefox-l10n

Migracja danych

Jeśli korzystano wcześniej ze Snap lub Flatpak, należy zaimportować swój profil. Można to zrobić na dwa sposoby. Wybór należy do ciebie:

 • Sposób 1: Skonfiguruj synchronizację. Zobacz, jak to zrobić.
 • Sposób 2:Skopiuj istniejące pliki na swój komputer. Zanim to zrobisz, upewnij się, że wszystkie kopie Firefoksa na twoim komputerze są całkowicie zamknięte:
  • Flatpak:
   mkdir -p ~/.mozilla/firefox/ && cp -a ~/.var/app/org.mozilla.firefox/.mozilla/firefox/* ~/.mozilla/firefox/
  • Snap:
   mkdir -p ~/.mozilla/firefox/ && cp -a ~/snap/firefox/common/.mozilla/firefox/* ~/.mozilla/firefox/

W obu przypadkach po przeniesieniu profili, uruchom Firefoksa z terminala za pomocą polecenia firefox -P. Wybierz żądany profil. Po tej wstępnej konfiguracji polecenie -P nie będzie już potrzebne.

Instalacja Firefoksa z paczek Mozilli

Przed zainstalowaniem Firefoksa z paczek od Mozilli, upewnij się, że w twoim systemie są wymagane biblioteki. Brak bibliotek spowoduje, że Firefox nie będzie działał.

Systemowa instalacja Firefoksa (dla zaawansowanych)

Aby zainstalować Firefoksa przy użyciu tej metody, musisz mieć możliwość zalogowania się jako root lub wykonania poleceń sudo.

Ta instalacja będzie miała wyższy priorytet niż wersja Firefoksa zainstalowana za pomocą menedżera pakietów. Aby uruchomić wersję zainstalowaną za pomocą menedżera pakietów, należy uruchomić program z terminala. Aby to zrobić w większości dystrybucji, należy otworzyć terminal i wpisać:
/usr/bin/firefox

 1. Przejdź na stronę pobierania Firefoksa i naciśnij przycisk Pobierz teraz.
 2. Otwórz Terminal i przejdź do katalogu w którym zapisał się pobrany plik, np:
  cd ~/Downloads
 3. Rozpakuj zawartość pobranego pliku, wpisując:
  tar xjf firefox-*.tar.bz2

  Następne polecenia muszą być wykonane z konta root, lub być poprzedzone instrukcją sudo.
 4. Przenieś rozpakowany katalog Firefoksa do /opt:
  mv firefox /opt
 5. Utwórz link symboliczny do pliku wykonywalnego Firefoksa:
  ln -s /opt/firefox/firefox /usr/local/bin/firefox
 6. Pobierz kopię pliku firefox.desktop:
  wget https://raw.githubusercontent.com/mozilla/sumo-kb/main/install-firefox-linux/firefox.desktop -P /usr/local/share/applications

Ewentualnie, jeśli wget nie jest zainstalowany na komputerze, przejdź pod podany wyżej adres URL, kliknij na stronie prawym przyciskiem, aby otworzyć menu kontekstowe, i wybierz polecenie Zapisz stronę jako…. Po pobraniu pliku należy go przenieść do katalogu /usr/local/share/applications.

Aby sprawdzić, czy instalacja przebiegła pomyślnie, możesz otworzyć stronę Informacji do rozwiązywania problemów. W sekcji Informacje o programie w wierszu Plik binarny programu powinno być /opt/firefox/firefox-bin.

Lokalna instalacja Firefoksa w koncie użytkownika

Jeżeli nie możesz zalogować się jako root ani wykonać komend sudo, lub po prostu wolisz zainstalować Firefoksa jedynie dla swojego użytkownika, możesz przeprowadzić instalację lokalną. Możesz również jej potrzebować, jeżeli chcesz wykonać kilka niezależnych instalacji różnych wersji Firefoksa.
 1. Przejdź na stronę pobierania Firefoksa i naciśnij przycisk Pobierz teraz.
  • Możesz również kliknąć odnośnik Pobierz w innych językach i na inne systemy pod tym przyciskiem, by móc wybrać kompilację w innym języku lub z kanału Nightly, Beta, Developer, lub ESR.
 2. Otwórz Terminal i przejdź do katalogu w którym zapisał się pobrany plik, np:
  cd ~/Downloads
 3. Rozpakuj zawartość pobranego pliku. Utworzy się folder o nazwie firefox. Następnie można usunąć archiwum:
  tar xjf firefox-*.tar.bz2
  rm firefox-*.tar.bz2
 4. Jeśli pobrano konkretną kompilację z innego kanału, możesz odpowiednio zmienić nazwę rozpakowanego folderu. Na przykład:
  mv firefox firefox-nightly
 5. Rozpakowany folder można pozostawić w folderze pobierania lub przenieść go w inne miejsce na koncie. Na przykład:
  mv firefox ~/firefox
 6. Firefox jest teraz gotowy do użycia. Można go uruchomić bezpośrednio z terminala:
  ~/firefox/firefox &
 7. Utwórz skrót na pulpicie. (W twojej dystrybucji Linuksa może być inaczej).
  • Kliknij prawym przyciskiem na pulpicie i wybierz Create launcher z menu kontekstowego.
  • Możesz również wykonać tę komendę w terminalu:
   ln -s ~/firefox/firefox ~/Desktop/
  • Ikona skrótu na pulpit znajduje się w folderze ~/firefox/browser/chrome/icons/default/
Informacja. Ta metoda nie zmienia typów plików obowiązujących w systemie, więc linki z innych aplikacji nie będą otwierane w lokalnej instalacji. Konieczne będzie skopiowanie linku i wklejenie go w pasku adresu Firefoksa.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji