Odzyskiwanie ważnych danych ze starego profilu

W profilu Firefoksa są przechowywane wszystkie ważne dane, takie jak zakładki, historia, ciasteczka i hasła. W tym artykule opisano, jak skopiować pliki z ważnymi danymi do nowego profilu, zrobić listę ważnych plików znajdujących się w profilu, a także opisano, jakie informacje są przechowywane w tych plikach.

Jeśli czasami masz problemy z Firefoksem, zamiast szukać i ustalać, co je powoduje, może być łatwiej utworzyć nowy profil i skopiować do niego najważniejsze dane. Tworząc nowy profil Firefoksa i następnie kopiując do niego niektóre pliki, odświeżasz działanie Firefoksa, zachowując istotne dane osobiste.

Jeśli czasami masz problemy z Firefoksem, zamiast szukać i ustalać, co je powoduje, może być łatwiej utworzyć nowy profil i skopiować do niego najważniejsze dane. Funkcja resetowania ustawień Firefoksa zrobi to automatycznie.

Informacja: Ponieważ ustawienia i rozszerzenia są częstą przyczyną występowania problemów, w artykule pominięto opis sposobów kopiowania tych elementów pomiędzy profilami. Dlatego po wykonaniu czynności opisanych w tym artykule, należy ponownie zainstalować rozszerzenia i zmienić konfigurację ustawień Firefoksa.


Wykonaj kopię aktualnego profilu

Aby zabezpieczyć się na wszelki wypadek, należy wykonać kopię zapasową całego aktualnego profilu Firefoksa. Jak to wykonać dowiesz się z artykułu: Tworzenie kopii zapasowej swoich danych.


Utwórz nowy profil

Informacje, jak utworzyć nowy profil Firefoksa uzyskasz, zapoznając się z artykułem: Zarządzanie profilami. Zwróć szczególną uwagę na sekcję Tworzenie profilu.


Kopiowanie plików pomiędzy folderami profilu

Informacja: Firefox w trakcie kopiowania plików pomiędzy folderami profilu musi być całkowicie zamknięty.
 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz ZakończNa górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz ZakończNa pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program FirefoxNa górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszyPrzytrzymaj klawisz control i kliknij plik, który chcesz skopiować i wybierz Kopiuj.
 4. Otwórz nowy folder profilu Firefoksa.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszyPrzytrzymaj klawisz control i kliknij wewnątrz folderu profilu i wybierz Wklej Item.

Powtórz kroki 2-5 dla każdego pliku, który chcesz skopiować do swojego nowego folderu profilu.

Podczas kopiowania danych osobistych ze starego do nowego profilu, może zdarzyć się, że skopiujesz plik powodujący problem, którego chcesz się pozbyć! Czym więcej plików skopiujesz, tym istnieje większe prawdopodobieństwo, że coś takiego może się wydarzyć. Zaleca się zatem:

 • Kopiuj minimalną liczbę plików zawierających najbardziej istotne dane – takie, bez których nie możesz się obejść.
 • Najlepiej kopiuj pliki pojedynczo i po wykonanej operacji sprawdzaj, czy problem, którego chcesz się pozbyć, nie wystąpił ponownie.


Twoje ważne dane i pliki, w których się znajdują

Zakładki i historia przeglądania

 • places.sqlite

Ten plik zawiera wszystkie zakładki i wykaz odwiedzonych stron. Więcej informacji uzyskasz w artykule: Zakładki.

Hasła

Twoje hasła są przechowywane w dwóch różnych plikach – oba są wymagane:

 • key3.db – to jest podstawowy plik bazy danych haseł. Aby przenieść zapisane hasła, musisz skopiować ten plik włącznie z wymienionym poniżej plikiem.
 • signons.sqlite – zapisane hasła.

Więcej informacji uzyskasz w artykule: Zapamiętywanie haseł.

Ustawienia specyficzne dla danej witryny

 • permissions.sqlite

W tym pliku przechowywane jest wiele uprawnień dedykowanych konkretnym witrynom. Na przykład mogą być przechowywane uprawnienia do dodawania, czy blokowania ciasteczek, instalowania dodatków, wyświetlania obrazków, wyświetlania wyskakujących okien itp.

Wyszukiwarki

 • search.sqlite
 • folder \searchplugins\

Zainstalowane dodatkowe wyszukiwarki znajdują się w folderze \searchplugins\. W pliku search.sqlite przechowywane są dane dotyczące kolejności, w jakiej są one wyświetlane w przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Pasek wyszukiwania.

Słownik osobisty

 • persdict.dat

W tym pliku przechowywane są wszystkie słowa dodane przez użytkownika do słownika Firefoksa. Jeśli żadne słowa nie były dodawane do słownika Firefoksa, ten plik nie będzie obecny w folderze profilu. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł: Używanie funkcji sprawdzania pisowni.

Automatyczne uzupełnianie historii

 • formhistory.sqlite

W tym pliku zapamiętane są wykonywane przez użytkownika wyszukiwania z poziomu paska wyszukiwania i wprowadzane na stronach internetowych dane formularzy. Więcej informacji uzyskasz z artykułu: Automatyczne uzupełnianianie formularzy.

Ciasteczka

 • cookies.sqlite

Ciasteczka są używane przez witryny internetowe z różnych powodów. Niektóre zawierają dane potrzebne do ponownego automatycznego logowania do witryn, do których użytkownik był zalogowany podczas poprzednich odwiedzin, zapamiętują preferencje, jakie witryna umożliwiła do określenia, uwierzytelniają użytkownika, jako osobę, która odwiedzała daną witrynę przedtem itp. Więcej informacji dostarcza artykuł: Ciasteczka.

Ustawienia certyfikatów bezpieczeństwa

 • cert8.db

W tym pliku przechowywane są wszystkie ustawienia certyfikatów bezpieczeństwa i certyfikaty SSL zaimportowane do Firefoksa.

Czynności związane z pobieraniem

 • mimeTypes.rdf

W tym pliku przechowywane są preferencje odnośnie tego, jakie działania Firefox ma podjąć dla znanych mu typów plików. Więcej dowiesz się z artykułu: Change what Firefox does when you click on or download a file.

Style użytkownika

 • \chrome\userChrome.css
 • \chrome\userContent.css

Jeśli te pliki istnieją w folderze profilu, przechowywane są w nich zdefiniowane przez użytkownika zmiany wyglądu, jak wyglądają lub działają niektóre witryny, czy elementy HTML. W folderach profilu większości użytkowników Firefoksa pliki te nie występują. W folderze \chrome\ mogą występować dwa pliki o nazwach userChrome-example.css i userContent-example.css. Oba te pliki można podczas przenoszenia pominąć bez szkody dla działania Firefoksa.
Opracowano na podstawie danych z Transferring data to a new profile - Firefox (mozillaZine KB)

 


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/1xKrzkF

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.