Osobne profile dla każdej instalacji programu Firefox

Firefox Firefox Ostatnio zaktualizowany: 10/30/2023 100% użytkowników uznało to za pomocne

Czym są profile?

Firefox zapisuje informacje takie jak zakładki, hasła i preferencje użytkownika w katalogach zwanych profilami. Profil ten jest przechowywany w innej lokalizacji niż pliki aplikacji Firefox. Aby dowiedzieć się więcej na temat profili, zapoznaj się z tym artykułem.

Co się stanie, jeżeli zainstalujesz kilka osobnych wersji aplikacji Firefox

Niektórzy użytkownicy mają wiele instalacji aplikacjiprogramu Firefox, każda w osobnym folderze. Firefox używa dedykowanego profilu dla każdej instalacji, w tym kanałów Nightly, Beta, Developer Edition oraz ESR. Dzięki temu Firefox będzie bardziej stabilny podczas przełączania się między instalacjami na tym samym komputerze, a także pozwoli na uruchamianie różnych instalacji programu Firefox w tym samym czasie.

Jeśli zainstalujesz nową, dodatkową instalację programu Firefox, zostanie utworzony nowy profil. Nie stracisz żadnych osobistych danych ani personalizacji, które miałeś wcześniej, jako że stare dane profilu są zapisane i powiązane z poprzednią instalacją Firefoksa.

Jakie są moje opcje?

Nie musisz robić nic. Dane z twojego profilu będą inne dla każdej instalacji programu Firefox. Jeśli chcesz, aby informacje, które zapisujesz w przeglądarce Firefox były takie same we wszystkich instalacjach, możesz użyć konta Mozilli, aby je synchronizować. Synchronizacja jest najprostszym sposobem na zapewnienie spójności profili we wszystkich instalacjach. Otrzymujesz również dodatkowe korzyści, takie jak przesyłanie kart pomiędzy urządzeniami i bezpieczne przechowywanie haseł. Zacznij używać Sync tutaj.

Czy mogę ustawić, która instalacja Firefoksa wykorzystuje dany profil?

Tak, możesz użyć Menedżera Profili, aby ustawić domyślny profil dla każdej instalacji programu Firefox. Wskazówki dotyczące korzystania z Menedżera Profili są dostępne w tych artykułach:

Jestem użytkownikiem Sync, czy moje zapisane dane będą nadal synchronizowane?

Tak. Po zalogowaniu się na swoje konto Mozilli, powinny pojawić się wszelkie dane zapisane do Sync z innej instalacji programu Firefox.

Co stanie się z moim profilem, jeśli wrócę do niższej wersji przeglądarki Firefox?

Musisz stworzyć nowy profil, aby uniknąć uszkodzenia starego profilu.

Począwszy od wersji 67 każda instalacja programu Firefox wymaga osobnego profilu. Wszelkie poprzednie dane profilu są zapisywane i powiązane z pierwszą instalacją przeglądarki Firefox, która została otwarta po tej zmianie.

Jeśli spróbujesz uruchomić instalację Firefoksa z profilem, który był ostatnio używany w nowszej wersji, zobaczysz ostrzeżenie, że używanie starszej wersji Firefoksa może spowodować uszkodzenie danych profilu, takich jak zakładki i historia przeglądania:

Fx68DowngradeProtection-prompt

Naciśnij przycisk Utwórz nowy profil, aby uruchomić przeglądarkę Firefox z nowym profilem.

Kiedy obniżasz wersję Firefoksa i używasz nowego profilu, każdy profil, który był używany w wyższej wersji jest nadal dostępny w Menedżerze profili, do wykorzystania w nowszej wersji Firefoksa.

Informacja: Ochrona przed obniżeniem wersji może być ominięta poprzez uruchomienie programu Firefox z linii poleceń z parametrem --allow-downgrade.

Używam już oddzielnych profili dla moich różnych instalacji Firefoksa

Jeśli utworzyłeś już ręcznie oddzielne profile dla różnych instalacji, nie zauważysz tej zmiany (od jakiegoś czasu jest to zalecana procedura dla kanału Nightly).

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji