Sneltoetsen - Gebruikelijke taken van Firefox snel uitvoeren

Dit is een lijst van sneltoetsen in Firefox. Als u in GNOME tekstverwerkingssneltoetsen in Emacs-stijl hebt ingeschakeld, zullen deze tevens in Firefox werken. Wanneer een Emacs-tekstverwerkingssneltoets conflicteert met de standaardsneltoetsen (zoals gebeurt met Ctrl+K), zal de sneltoets van Emacs de voorkeur hebben als de focus binnen een tekstvak ligt (hieronder vallen ook de locatiebalk en de zoekbalk). In dergelijke gevallen dient u de alternatieve sneltoets te gebruiken als er hieronder een staat vermeld.

Noot: sneltoetsen voor Firefox kunt u aanpassen met behulp van de extensie Saka key. U kunt ook Mac-sneltoetsen aanmaken voor Firefox - zie hiervoor de instructies van Apple.

Zie ook: Muissneltoetsen.

Navigatie

Opdracht Sneltoets
Bestand openen Ctrl + Ocommand + O
Startpagina Alt + Homeoption + home
Stoppen Esc
command + .
Terug Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Vernieuwen F5
Ctrl + Rcommand + R
Vernieuwen (buffer overschrijven) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Vooruit Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]

Huidige pagina

Opdracht Sneltoets
Focus op volgende koppeling of invoerveld leggen Tab
Focus op vorige koppeling of invoerveld leggen Shift + Tab
Een scherm omlaag gaan Page Downfn +
Spatiebalk
Een scherm omhoog gaan Page Upfn +
Shift + Spatiebalk
Naar onderkant van pagina gaan End
Ctrl +

command +
Naar bovenkant van pagina gaan Home
Ctrl +

command +
Naar volgend deelvenster springen F6
Naar vorig deelvenster springen Shift + F6
Afdrukken Ctrl + Pcommand + P
Koppeling in focus kopiëren Alt + Enter
(werkt alleen wanneer browser.altClickSave in de configuratie-editor is ingesteld op true, wat niet de standaardwaarde is)
Pagina opslaan als Ctrl + Scommand + S
Inzoomen Ctrl + +command + +
Uitzoomen Ctrl + -command + -
Zoomen herinitialiseren Ctrl + 0command + 0

Bewerken

Opdracht Sneltoets
Alles selecteren Ctrl + Acommand + A
Een woord naar links gaan Ctrl +
Een woord naar rechts gaan Ctrl +
Knippen Ctrl + Xcommand + X
Kopiëren Ctrl + Ccommand + C
Naar begin van regel gaan Home
Ctrl +
Naar einde van regel gaan End
Ctrl +
Naar begin van tekst gaan Ctrl + Home
Naar einde van tekst gaan Ctrl + End
Ongedaan maken Ctrl + Zcommand + Z
Opnieuw uitvoeren Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Plakken Ctrl + Vcommand + V
Plakken (als platte tekst) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Verwijderen Deldelete
Woord aan de linkerkant verwijderen Ctrl + Backspace
Woord aan de rechterkant verwijderen Ctrl + Del

Zoeken

Opdracht Sneltoets
Opnieuw zoeken F3
Ctrl + Gcommand + G
Snel zoeken /
Snel zoeken in koppelingstekst '
Vorige zoeken Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Zoekbalk in focus brengen Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
Zoeken Ctrl + Fcommand + F
De standaardzoekmachine wijzigen Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
- als zoekbalk in focus is
Menu voor het wisselen, toevoegen of beheren van zoekmachines weergeven Alt +
Alt +
F4
option +
option +
- als zoekbalk in focus is
Zoek- of snelzoekbalk sluiten Esc - als de zoek- of snelzoekbalk in focus is

Vensters en tabbladen

Sommige van deze sneltoetsen vereisen dat het momenteel geselecteerde tabblad ‘in focus’ is. Momenteel is de enige manier om dit te doen het selecteren van een naastliggend object en het via de tab-toets verspringen naar het huidige tabblad. Zo gebruikt u bijvoorbeeld Alt + Dcommand + L om de locatiebalk te selecteren, en daarna tweemaal Shift + Tab.
Opdracht Sneltoets
Adres openen in nieuw tabblad
Alt + Enteroption + return - vanuit locatiebalk of zoekbalk
Adres openen in nieuw venster Shift + Enter - vanuit locatiebalk
AfsluitenAfsluiten Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Bladwijzer of koppeling in focus openen in huidig tabblad Enterreturn
Bladwijzer of koppeling in focus openen in nieuw tabblad Ctrl + Entercommand + return
Bladwijzer of koppeling in focus openen in nieuw venster Shift + Entershift + return
Geluid dempen / dempen opheffen Ctrl + M
Nieuw tabblad Ctrl + Tcommand + T
Nieuw venster Ctrl + Ncommand + N
Nieuw privévenster Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Tabbladen doorlopen in onlangs gebruikte volgorde Ctrl + Tabcommand + tab - wanneer ingeschakeld in de Opties
Tabblad in focus naar begin verschuiven Ctrl + Shift + Homecommand + shift + home
Tabblad in focus naar einde verschuiven Ctrl + Shift + Endcommand + shift + end
Tabblad in focus naar links verschuiven Ctrl + Shift + Page Up
Tabblad in focus naar rechts verschuiven Ctrl + Shift + Page Down
Tabblad sluiten Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- behalve bij vastgemaakte tabbladen
Tabblad sluiten ongedaan maken Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Venster sluiten Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Venster sluiten ongedaan maken Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Volgend tabblad Ctrl + Page Down
Ctrl + Tab
control + tab
control + page down
command + option +
Vorig tabblad Ctrl + Page Up
Ctrl + Shift + Tab
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Tabblad selecteren (1 tot 8) Ctrl + 1 tot 8command + 1 tot 8Alt + 1 tot 8
Laatste tabblad selecteren Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Verplaatst de URL naar links of rechts (als cursor in de adresbalk is) Ctrl + Shift + Xcommand + Shift + X

Geschiedenis

Opdracht Sneltoets
Geschiedeniszijbalk Ctrl + H
Venster Bibliotheek (Geschiedenis) Ctrl + Shift + H
Recente geschiedenis wissen Ctrl + Shift + Del

Geschiedenis

Opdracht Sneltoets
Geschiedeniszijbalk command + shift + H
Recente geschiedenis wissen command + shift + delete

Bladwijzers

Opdracht Sneltoets
Alle bladwijzers doorzoeken Ga naar het zoekveld in de Bibliotheek en druk op Spatie
Bladwijzer voor alle tabbladen maken Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Bladwijzer voor deze pagina maken Ctrl + Dcommand + D
Bladwijzerzijbalk Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Venster Bibliotheek (Bladwijzers) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Hulpmiddelen

Opdracht Sneltoets
Downloads Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Add-ons Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Ontwikkelaarshulpmiddelen in-/uitschakelen F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Webconsole Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Inspector Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Debugger Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Stijleditor Shift + F7
Profiler Shift + F5
Netwerk Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Ontwikkelaarswerkbalk Shift + F2
Responsive Design-weergave Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Kladblok Shift + F4
Paginabron Ctrl + Ucommand + U
Browserconsole Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Pagina-info command + ICtrl + I

PDF-viewer

Opdracht Sneltoets
Volgende pagina N of J of
Vorige pagina P of K of
Inzoomen Ctrl + +command + +
Uitzoomen Ctrl + -command + -
Automatisch zoomen Ctrl + 0command + 0
Document rechtsom draaien R
Document linksom draaien Shift + R
Wisselen naar presentatiemodus Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Handhulpmiddel in-/uitschakelen H
Paginanummer-invoerveld in focus Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Diversen

Opdracht Sneltoets
Adres voltooien met .com Ctrl + Enter
Geselecteerde autoaanvullen-invoer verwijderen Del
Lezermodus in-/uitschakelen Ctrl + Alt + RF9
Volledig scherm in-/uitschakelen F11
Menubalkactivering in-/uitschakelen (tijdelijk weergeven wanneer verborgen) Alt of F10Alt (KDE) of F10 (GNOME)
Cursornavigatie F7
Locatiebalk selecteren F6
Alt + D
Ctrl + L
Naar zoekveld in de Bibliotheek gaan F6
Ctrl + F
Autoscroll-modus stoppen Esc

Diversen

Opdracht Sneltoets
Adres voltooien met .com ctrl + return
Geselecteerde autoaanvullen-invoer verwijderen shift + delete
Lezermodus in-/uitschakelen command+option+R
Volledig scherm in-/uitschakelen command+Shift+F
Cursornavigatie F7
Locatiebalk selecteren F6
command + L

Diversen

Opdracht Sneltoets
Adres voltooien met .com Ctrl + Enter
Adres voltooien met .net Shift + Enter
Adres voltooien met .org Ctrl + Shift + Enter
Geselecteerde autoaanvullen-invoer verwijderen Del
Lezermodus in-/uitschakelen Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Volledig scherm in-/uitschakelen F11
Menubalkactivering in-/uitschakelen (tijdelijk weergeven wanneer verborgen) Alt of F10Alt (KDE) of F10 (GNOME)
Cursornavigatie F7
Locatiebalk selecteren F6
Alt + D
Ctrl + L
Naar zoekveld in de Bibliotheek gaan F6
Ctrl + F
Autoscroll-modus stoppen Esc

Diversen

Opdracht Sneltoets
Adres voltooien met .com command + return
Adres voltooien met .net shift + return
Adres voltooien met .org command + shift + return
Geselecteerde autoaanvullen-invoer verwijderen shift + delete
Lezermodus in-/uitschakelen Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Volledig scherm in-/uitschakelen command+Shift+F
Cursornavigatie F7
Locatiebalk selecteren F6
command + L

Mediasneltoetsen (alleen Ogg- en WebM-video’s)

Opdracht Sneltoets
10 % terug zoeken Ctrl + command +
10 % vooruit zoeken Ctrl + command +
15 seconden terug zoeken
15 seconden vooruit zoeken
Afspelen / Pauzeren wisselen Spatiebalk
Geluid dempen Ctrl + command +
Geluid inschakelen Ctrl + command +
Volume verhogen
Volume verlagen
Zoeken tot het begin Home
Zoeken tot het einde End

Sneltoetsen voor ontwikkelaars

U kunt ook sneltoetsen gebruiken bij de ontwikkelaarshulpmiddelen in Firefox. Zie hiervoor de pagina Alle sneltoetsen op MDN web docs.

// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Cheng Wang, Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Word vrijwilliger bij Mozilla Support