Sneltoetsen - Gebruikelijke taken van Firefox snel uitvoeren

Dit artikel somt de sneltoetsen op in Mozilla Firefox. De sneltoetsen werken alleen als ze niet gebruikt worden in de desktopomgeving of windowsmanager. Als u in GNOME tekstverwerkingssneltoetsen in Emacs-stijl hebt ingeschakeld, zullen deze tevens in Firefox werken. Wanneer een Emacs-tekstverwerkingssneltoets conflicteert met de standaardsneltoetsen (zoals gebeurt met Ctrl+K), zal de sneltoets van Emacs de voorkeur hebben als de focus binnen een tekstvak ligt (hieronder vallen ook de adresbalk en de zoekbalk). In dergelijke gevallen dient u de alternatieve sneltoets te gebruiken als er hieronder een staat vermeld.

Navigatie

Opdracht Sneltoets
Bestand openen Ctrl + Ocommand + O
Startpagina Alt + Homeoption + home
Stoppen Esc
command + .
Terug Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Vernieuwen F5
Ctrl + Rcommand + R
Vernieuwen (buffer overschrijven) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Vooruit Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]

Huidige pagina

Opdracht Sneltoets
Focus op volgende koppeling of invoerveld leggen Tab
Focus op vorige koppeling of invoerveld leggen Shift + Tab
Een scherm omlaag gaan Page Downfn +
Spatiebalk
Een scherm omhoog gaan Page Upfn +
Shift + Spatiebalk
Naar onderkant van pagina gaan End
Ctrl +

command +
Naar bovenkant van pagina gaan Home
Ctrl +

command +
Naar volgend deelvenster springen F6
Naar vorig deelvenster springen Shift + F6
Afdrukken Ctrl + Pcommand + P
Koppeling in focus kopiëren Alt + Enteroption + return
-wanneer browser.altClickSave is ingesteld op true (in de Configuratie-editor), wat niet de standaardwaarde is.
Pagina opslaan als Ctrl + Scommand + S
Inzoomen Ctrl + +command + +
Uitzoomen Ctrl + -command + -
Zoomen herinitialiseren Ctrl + 0command + 0

Bewerken

Opdracht Sneltoets
Alles selecteren Ctrl + Acommand + A
Een woord naar links gaan Ctrl +
Een woord naar rechts gaan Ctrl +
Knippen Ctrl + Xcommand + X
Kopiëren Ctrl + Ccommand + C
Naar begin van regel gaan Home
Ctrl +
Naar einde van regel gaan End
Ctrl +
Naar begin van tekst gaan Ctrl + Home
Naar einde van tekst gaan Ctrl + End
Ongedaan maken Ctrl + Zcommand + Z
Opnieuw uitvoeren Ctrl + Y
Ctrl + Shift + Z
command + shift + Z
Plakken Ctrl + Vcommand + V
Plakken (als platte tekst) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Verwijderen Deldelete
Woord aan de linkerkant verwijderen Ctrl + Backspace
Woord aan de rechterkant verwijderen Ctrl + Del

Zoeken

Opdracht Sneltoets
Op deze pagina Ctrl + Fcommand + F
Opnieuw zoeken F3
Ctrl + Gcommand + G
Vorige zoeken Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Snel zoeken in koppelingstekst '
Snel zoeken /
Zoek- of snelzoekbalk sluiten Esc
- als de zoek- of snelzoekbalk in focus is
Wisselen van zoekmachine Alt +
Alt +
option +
option +

- nadat u iets in de adresbalk hebt geschreven
Adresbalk in focus brengen voor zoeken op het web (er verschijnt "? ") Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
- als de zoekbalk niet zichtbaar is
Zoekbalk in focus brengen Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
- als de zoekbalk zichtbaar is
De standaardzoekmachine wijzigen Ctrl +
Ctrl +
command +
command +

- in de Zoekbalk of het zoekveld van de Nieuw-tabbladpagina.
Menu voor het wisselen, toevoegen of beheren van zoekmachines weergeven Alt +
Alt +
F4
option +
option +

- als de zoekbalk in focus is

Vensters en tabbladen

Opdracht Sneltoets
Tabblad sluiten Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- behalve bij vastgemaakte tabbladen
Venster sluiten Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Tabbladen doorlopen in onlangs gebruikte volgorde Ctrl + Tabcontrol + tab
- wanneer ingeschakeld in de OptiesVoorkeuren
AfsluitenAfsluiten Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Een tabblad naar links gaan Ctrl + Page Upcontrol + page up
command + option +

Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab*
* zie onderstaand
Een tabblad naar rechts gaan Ctrl + Page Downcontrol + page down
command + option +

Ctrl + Tabcontrol + tab*
* als de instelling Ctrl+Tab doorloopt tabbladen in onlangs gebruikte volgorde is uitgeschakeld in OptiesVoorkeuren
Tabblad selecteren (1 tot 8) Ctrl + 1 tot 8command + 1 tot 8Alt + 1 tot 8
Laatste tabblad selecteren Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Tabblad naar links verschuiven Ctrl + Shift + Page Up
Tabblad naar rechts verschuiven Ctrl + Shift + Page Down
Tabblad naar begin verschuiven Ctrl + Shift + Homecommand + shift + home
- vereist dat het huidige geselecteerde tabblad "in focus" is door bijvoorbeeld Alt + Dcommand + L te typen om de adresbalk in focus te brengen en daarna Shift + Tab totdat u de tabbladbalk bereikt.
Tabblad naar einde verschuiven Ctrl + Shift + Endcommand + shift + end
- vereist dat het huidige geselecteerde tabblad "in focus" is door bijvoorbeeld Alt + Dcommand + L te typen om de adresbalk in focus te brengen en daarna Shift + Tab totdat u de tabbladbalk bereikt.
Geluid dempen / dempen opheffen Ctrl + Mcontrol + M
Nieuw tabblad Ctrl + Tcommand + T
Nieuw venster Ctrl + Ncommand + N
Nieuw privévenster Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Adres of zoeken openen in nieuw achtergrond tabblad Alt + Shift + Enteroption + shift + return
- vanuit de adresbalk
Adres of zoeken openen in nieuw voorgrond tabblad Alt + Enteroption + return
- vanuit de adresbalk of de zoekbalk
Adres openen of zoeken in een nieuw venster Shift + Entershift + return
- vanuit de adresbalk of het zoekveld op de Nieuw-tabbladpagina
Zoeken openen in nieuw achtergrond tabblad Ctrl + Entercommand + shift + return
- vanuit het zoekveld op de Nieuw-tabbladpagina.
(zie opmerking hieronder)
Zoeken openen in nieuw voorgrond tabblad Ctrl + Shift + Entercommand + return
- vanuit het zoekveld op de Nieuw-tabbladpagina.
Opmerking: De voor- en achtergrond tabbladen zijn omgedraaid als de instelling Als u een koppeling opent in een nieuw tabblad, er meteen naartoe gaan is geactiveerd in OptiesVoorkeuren
Bladwijzer of koppeling in focus openen in huidig tabblad Enterreturn
Bladwijzer in focus openen in nieuw voorgrond tabblad Ctrl + Entercommand + return
Bladwijzer in focus openen in nieuw achtergrond tabblad Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Koppeling in focus openen in nieuw achtergrond tabblad Ctrl + Entercommand + return
(zie opmerking hieronder)
Koppeling in focus openen in nieuw voorgrond tabblad Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Opmerking: De voor- en achtergrond tabbladen zijn omgedraaid als de instelling Als u een koppeling opent in een nieuw tabblad, er meteen naartoe gaan is geactiveerd in OptiesVoorkeuren
Bladwijzer of koppeling in focus openen in een nieuw venster Shift + Entershift + return
Tabblad sluiten ongedaan maken Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Venster sluiten ongedaan maken Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Verplaatst de URL naar links of rechts (als cursor in de adresbalk is) Ctrl + Shift + Xcommand + shift + X

Geschiedenis

Opdracht Sneltoets
Geschiedeniszijbalk Ctrl + H
Venster Bibliotheek (Geschiedenis) Ctrl + Shift + H
Recente geschiedenis wissen Ctrl + Shift + Del

Geschiedenis

Opdracht Sneltoets
Geschiedeniszijbalk command + shift + H
Recente geschiedenis wissen command + shift + delete

Bladwijzers

Opdracht Sneltoets
Bladwijzer voor alle tabbladen maken Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Bladwijzer voor deze pagina maken Ctrl + Dcommand + D
Bladwijzerzijbalk Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Venster Bibliotheek (Bladwijzers) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O
Alle bladwijzers als een lijst tonen Spatie
- in een leeg zoekveld in de bladwijzerbibliotheek pagina of zijbalk
Breng de volgende bladwijzer/map in focus waarvan de naam (of andere eigenschap waarop is gesorteerd) begint met een bepaald karakter of reeks karakters Typ het karakter of de reeks karakters snel achter elkaar
- in Bladwijzerbibliotheek, Bladwijzerhulpmiddelen, Bladwijzermenu, Bladwijzerzijbalk

Hulpmiddelen

Opdracht Sneltoets
Downloads Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Add-ons Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Ontwikkelaarshulpmiddelen in-/uitschakelen F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Webconsole Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Inspector Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Debugger Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Stijleditor Shift + F7
Profiler Shift + F5
Netwerk Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Ontwikkelaarswerkbalk Shift + F2
Responsive Design-weergave Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Kladblok Shift + F4
Paginabron Ctrl + Ucommand + U
Browserconsole Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Pagina-info Ctrl + Icommand + I

PDF-viewer

Opdracht Sneltoets
Volgende pagina N of J of
Vorige pagina P of K of
Inzoomen Ctrl + +command + +
Uitzoomen Ctrl + -command + -
Automatisch zoomen Ctrl + 0command + 0
Document rechtsom draaien R
Document linksom draaien Shift + R
Wisselen naar presentatiemodus Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Tekstselectiehulpmiddel kiezen S
Handhulpmiddel kiezen H
Paginanummer-invoerveld in focus Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Diversen

Opdracht Sneltoets
Adres voltooien met .com Ctrl + Enter
Geselecteerde autoaanvullen-invoer verwijderen Shift + Del
Volledig scherm in-/uitschakelen F11
Menubalkactivering in-/uitschakelen (tijdelijk weergeven wanneer verborgen) Alt of F10Alt of F10
Lezerweergave in-/uitschakelen Ctrl + Alt + RF9
Cursornavigatie F7
Adresbalk in focus brengen F6
Alt + D
Ctrl + L
Zoekveld in Bibliotheek in focus brengen F6
Ctrl + F
Autoscroll-modus stoppen Esc
Sleep actie annuleren Esc
Zoekveld in bibliotheek of zijbalk legen Esc
Menu sluiten Esc
Alt
F10
Contextmenu wisselen Shift + F10

Diversen

Opdracht Sneltoets
Adres voltooien met .com control + return
Geselecteerde autoaanvullen-invoer verwijderen shift + delete
Lezermodus in-/uitschakelen command+option+R
Volledig scherm in-/uitschakelen command+Shift+F
Cursornavigatie F7
Adresbalk in focus brengen F6
command + L
Zoekveld in Bibliotheek in focus brengen F6
Ctrl + F
Autoscroll-modus stoppen Esc
Sleep actie annuleren Esc
Zoekveld in bibliotheek of zijbalk legen Esc
Menu sluiten Esc
Alt
F10

Diversen

Opdracht Sneltoets
Adres voltooien met .com Ctrl + Enter
Adres voltooien met .net Shift + Enter
Adres voltooien met .org Ctrl + Shift + Enter
Geselecteerde autoaanvullen-invoer verwijderen Del
Volledig scherm in-/uitschakelen F11
Menubalkactivering in-/uitschakelen (tijdelijk weergeven wanneer verborgen) Alt of F10Alt of F10
Lezerweergave in-/uitschakelen Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Cursornavigatie F7
Adresbalk in focus brengen F6
Alt + D
Ctrl + L
Zoekveld in Bibliotheek in focus brengen F6
Ctrl + F
Autoscroll-modus stoppen Esc
Sleep actie annuleren Esc
Zoekveld in bibliotheek of zijbalk legen Esc
Menu sluiten Esc
Alt
F10
Contextmenu wisselen Shift + F10

Diversen

Opdracht Sneltoets
Adres voltooien met .com command + return
Adres voltooien met .net shift + return
Adres voltooien met .org command + shift + return
Geselecteerde autoaanvullen-invoer verwijderen shift + delete
Volledig scherm in-/uitschakelen command+Shift+F
Lezerweergave in-/uitschakelen Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Cursornavigatie F7
Adresbalk in focus brengen F6
command + L
Zoekveld in Bibliotheek in focus brengen F6
command + F
Autoscroll-modus stoppen Esc
Sleep actie annuleren Esc
Zoekveld in bibliotheek of zijbalk legen Esc
Menu sluiten Esc
Alt
F10

Mediasneltoetsen (alleen Ogg- en WebM-video’s)

Opdracht Sneltoets
10 % terug zoeken Ctrl + command +
10 % vooruit zoeken Ctrl + command +
15 seconden terug zoeken
15 seconden vooruit zoeken
Afspelen / Pauzeren wisselen Spatiebalk
Geluid dempen Ctrl + command +
Geluid inschakelen Ctrl + command +
Volume verhogen
Volume verlagen
Zoeken tot het begin Home
Zoeken tot het einde End

Meerdere tabbladen selecteren

Deze sneltoetsen vereisen dat de tabbladbalk "in focus" is. Momenteel is de enige manier om dit te doen een object in focus te brengen en "tab naar" de tabbladbalk, bijvoorbeeld, door Ctrl + Lcommand + L te typen om de adresbalk in focus te brengen en daarna 1 of meer keer Shift + Tab tot het huidige tabblad een gestippelde rechthoek krijgt.
Command Shortcut
Linker, rechter, eerste of laatste tabblad selecteren. Alle overige tabbladen deselecteren. Pijltoetsen
Home
End
De gestippelde rechthoek naar links, rechts, eerste of laatste tabblad verplaatsen. Ctrlcommand + Arrow Keys
Ctrlcommand + Home
Ctrlcommand + End
Selecteer of deselecteer het tabblad met de gestippelde rechthoek. De overige tabbladen blijven geselecteerd of gedeselecteerd. Ctrl + Spacecommand + space

Sneltoetsen voor ontwikkelaars

U kunt ook sneltoetsen gebruiken bij de ontwikkelaarshulpmiddelen in Firefox. Zie hiervoor de pagina Alle sneltoetsen op MDN web docs.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info