Venster Pagina-info van Firefox

Het venster ‘Pagina-info’ van Firefox geeft u technische details over de pagina waarop u zich bevindt. Hiermee kunt u ook diverse toestemmingen voor die website wijzigen. Om het venster Pagina-info te openen: klik met de rechtermuisknopklik terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt op een leeg gedeelte van de webpagina en selecteer Pagina-info bekijken vanuit het contextmenu. U kunt het venster Pagina-info ook openen door deze stappen te volgen:

 1. Klik op de knop Site Info button links van het adres van een webpagina om het Beheercentrum te openen.
 2. Klik op het pijltje rechts van het vervolgkeuzepaneel.
  Fx52ControlCenter Fx60ControlCenter
 3. Klik in het volgende venster op de knop Meer informatie.
  Fx52ControlCenter-MoreInfo Fx60ControlCenter-MoreInfo

Het venster Pagina-info is onderverdeeld in verschillende panelen. Elk paneel wordt hieronder beschreven.

Algemeen

Fx61PageInfo-General Fx64PageInfo-General

Het paneel Algemeen bevat basisinformatie over de pagina, zoals titel, inhoudstype en grootte, evenals meer technische gegevens uit de paginabron.

 • Titel: geeft de titel weer van de pagina die u bezoekt.
 • Adres: geeft de URL (Uniform Resource Locator) weer van de pagina die u bezoekt.
 • Type: geeft het inhoudstype (MIME-type) weer van de pagina die u bezoekt. Dit type wordt bepaald door de webserver.
 • Rendermodus: Geeft weer of de pagina aan webstandaarden voldoet (Standaardenmodus) of dat Firefox de pagina moet weergeven op een manier die compatibel is met niet-standaard code (Quirksmodus).
 • Tekstcodering: geeft weer welke tekenset de pagina gebruikt. Dit kan worden gewijzigd in het menu Beeld.
 • Grootte: geeft de grootte van de pagina in kilobytes (en bytes) weer.
 • Gewijzigd: geeft de datum en tijd waarop de pagina het laatst is gewijzigd weer.

Meta

Het veld Meta geeft alle metatags weer die zich in de broncode van de pagina bevinden. Deze kunnen specificaties over bestandstype, tekenset, auteur, sleutelwoorden en andere informatie bevatten.

Media

Fx61PageInfo-Media Fx64PageInfo-Media

Het paneel Media geeft de URL en het type van alle achtergronden, afbeeldingen en ingebedde inhoud weer (inclusief audio en video) die met de pagina worden geladen. U kunt op elk gewenst item klikken om hier meer over te weten te komen, waaronder de bijbehorende:

 • Locatie: de URL van het specifieke item.
 • Type: het bestandstype van het specifieke item.
 • Grootte: de grootte in kilobytes (en bytes) van het specifieke item.
 • Afmetingen: de grootte van het item op het scherm in pixels.
 • Geassocieerde tekst: de ‘alternatieve’ tekst voor afbeeldingen die wordt weergegeven als de afbeelding niet wordt geladen.

U kunt voor elk item kiezen of u dit wilt opslaan op uw harde schijf door op de knop Opslaan als… te klikken.

Afbeeldingen van domein blokkeren

Aanvinken van deze optievoorkeur zal voorkomen dat pagina’s onder het gespecificeerde domein automatisch worden geladen.

Feeds

Fx41PageInfo-Feeds

Het paneel Feeds vermeldt de URL en het type van webfeeds die met de webpagina zijn verbonden. Klik voor het abonneren op een feed op de koppeling van de feed. Zie Livebladwijzers - Abonneren op een webpagina voor nieuws en updates voor meer informatie.
Noot: als de pagina geen webfeeds heeft, bevat het venster Pagina-info geen paneel Feeds.

Toestemmingen

Fx52PageInfo-Permissions Fx55PageInfoPermissions Fx57PageInfoPermissions Fx58PageInfo-Permissions Fx61PageInfo-Permissions Fx63PageInfo-Permissions Fx64PageInfo-Permissions

In het paneel Toestemmingen kunt u optiesvoorkeuren forceren voor het domein genoemd na Toestemmingen voor. Vink het selectievakje voor Standaard gebruiken uit om te specificeren of de pagina de aangegeven actie wel of niet mag uitvoeren.

Plug-ins activeren

De ondersteuning voor alle NPAPI-plug-ins behalve Flash is stopgezet in Firefox-versie 52, dat in maart 2017 werd vrijgegeven. Zie dit compatibiliteitsdocument en dit artikel voor details.

Vanaf Firefox-versie 52 is de ondersteuning voor alle NPAPI-plug-ins behalve Adobe Flash stopgezet. Zie dit compatibiliteitsdocument en dit artikel voor details.

Vermeldt geïnstalleerde plug-ins en geeft aan of het laden van elke plug-in voor het domein is ingesteld op Altijd vragen, Toestaan of Blokkeren. Het artikel Waarom moet ik klikken om plug-ins te activeren? legt uit hoe deze toestemmingen voor bepaalde websites worden ingesteld.

Add-ons installeren

Geeft aan of het vermelde domein het installatiedialoogvenster voor extensies of thema’s mag starten. Zie het artikel Instellingen voor beveiliging en wachtwoorden voor instructies over het toevoegen of verwijderen van installatierechten voor websites. Toestemmingen voor installatie voor websites kunnen worden toegevoegd of verwijderd in het paneel Privacy & Beveiliging van de opties van Firefoxvoorkeuren van Firefox, onder Toestemmingen.

Adobe Flash uitvoeren

Geeft aan of het laden van de Adobe Flash-plug-in voor het domein is ingesteld op Altijd vragen, Toestaan of Blokkeren. Het artikel Waarom moet ik klikken om plug-ins te activeren? legt uit hoe deze toestemmingen voor bepaalde websites worden ingesteld.

Afbeeldingen laden

Geeft aan of het vermelde domein afbeeldingen automatisch mag laden.

Automatisch media met geluid afspelen

Geeft aan of het vermelde domein automatisch media mag afspelen. Voor meer informatie, zie Automatisch afspelen van media toestaan of blokkeren in Firefox. Houd er rekening mee dat de functie voor het automatisch afspelen van media in uw versie van Firefox mogelijk nog niet is ingeschakeld.

Camera gebruiken

Geeft aan of het vermelde domein uw camera mag gebruiken. Dit is van toepassing op websites die mogelijkheden voor het vastleggen van video bevatten, zoals websites voor videochats. U kunt dit instellen op Altijd vragen, Toestaan, of Blokkeren.

Cookies instellen

Geeft aan of het vermelde domein cookies mag instellen. Zie Cookies die websites gebruiken om uw voorkeuren te volgen in- en uitschakelen voor instructies over het toevoegen en verwijderen van rechten voor websites om cookies in te stellen.

Gegevens in permanente opslag bewaren

Geeft aan of het vermelde domein gegevens op uw computer mag opslaan voor later gebruik. Firefox bewaart gegevens van websites met permanente opslag totdat u deze verwijdert. Voor meer informatie, zie Instellingen voor lokale websiteopslag beheren.

Microfoon gebruiken

Geeft aan of het vermelde domein uw microfoon mag gebruiken. Dit is van toepassing op websites die mogelijkheden voor het opnemen van audio bevatten, zoals websites voor audioconferenties. U kunt dit instellen op Altijd vragen, Toestaan, of Blokkeren.

Notificaties ontvangen

Geeft aan of het vermelde domein pushnotificaties mag verzenden.

Notificaties verzenden

Geeft aan of het vermelde domein pushnotificaties mag verzenden.

Offlineopslag onderhouden

Geeft aan of het vermelde domein offline-inhoud mag opslaan.

Pop-upvensters openen

Geeft aan of het vermelde domein pop-ups mag openen. Zie Instellingen voor pop-upblokkering, uitzonderingen en probleemoplossing voor instructies over het toevoegen of verwijderen van rechten voor websites om pop-ups te openen.

Scherm delen

Websites kunnen uw toestemming vragen om uw computerscherm te delen. U kunt dit instellen op Altijd vragen of Blokkeren. Voor meer informatie, zie Browservensters of uw scherm delen met websites die u vertrouwt.

Sneltoetsen vervangen

Geeft aan of het vermelde domein ingebouwde sneltoetsen mag vervangen, zoals voor het toewijzen van Ctrl + Bcommand + B naar een opdracht ‘Vet’ in plaats van de bladwijzerzijbalk. Waarschuwing: momenteel schakelt het instellen van deze toestemming op Blokkeren het gebruik van de toets Delete uit, en zorgt dit ervoor dat de toets Backspace werkt zoals de knop Terug, zelfs in formulieren en editors.

Uw locatie benaderen

Geeft aan of Firefox het vermelde domein mag vertellen waar u zich bevindt, gebruikmakend van Locatiebewust navigeren.

Wisselen naar dit tabblad

Geeft aan of het vermelde domein de focus naar het eigen tabblad mag wijzigen. U kunt dit instellen op Altijd vragen of Toestaan.

Beveiliging

Fx60PageInfo-Security-Secure Fx61PageInfo-Security-Secure Fx64PageInfo-Security

Website-identiteit

 • Website: toont het domein van de pagina.
 • Eigenaar: geeft de eigenaar van de website weer, als de identiteit van de pagina kan worden geverifieerd.
 • Geverifieerd door: geeft de instelling weer die het door de website gebruikte beveiligingscertificaat heeft uitgegeven, als er een bestaat. Klik op de knop Certificaat bekijken om het certificaat te zien.

Privacy & geschiedenis

 • Heb ik deze website eerder dan vandaag bezocht?: geeft weer of u de website eerder dan vandaag hebt bezocht en zo ja, hoe vaak.
 • Slaat deze website informatie (cookies) op op mijn computer?: geeft weer of de website cookies opslaat. Klik op de knop Cookies bekijken om de cookies te bekijken of te wissen, als dit het geval is.

 • Slaat deze website informatie op op mijn computer?: geeft weer of de website cookies of andere websitegegevens opslaat. Klik op de knop Cookies en websitegegevens wissen om de opgeslagen gegevens te bekijken of te wissen, als dit het geval is.
 • Heb ik wachtwoorden opgeslagen voor deze website?: geeft weer of u aanmeldingsgegevens voor deze website hebt opgeslagen. Klik op de knop Opgeslagen wachtwoorden bekijken om de wachtwoorden die u voor de website hebt opgeslagen te bekijken.

Technische details

De sectie Technische details geeft weer of de verbinding om privacyredenen is versleuteld, en zo ja, welke versleutelingssterkte werd gebruikt.


Dit artikel delen: https://mzl.la/2LfrxcY

// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Word vrijwilliger bij Mozilla Support