Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

PCH.com (Publishers Clearing House) pages do not function properly in Firefox; they do in Chrome and IE.

 • 2 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 92 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από kobe

more options

In the pages for PCHLotto, the Java and, or other scripting does not function. I communicated with PCH.com support, and their suggestions proved to be of no help. PCH.com pages work fine in Chrome and IE. I have tried deleting all cache and recent history, updating Java, Flash, et alia, and nothing fixes the problem. I prefer the Firefox look and interface, but other sites, in addition to the PCH.com pages, do not perform well.

In the pages for PCHLotto, the Java and, or other scripting does not function. I communicated with PCH.com support, and their suggestions proved to be of no help. PCH.com pages work fine in Chrome and IE. I have tried deleting all cache and recent history, updating Java, Flash, et alia, and nothing fixes the problem. I prefer the Firefox look and interface, but other sites, in addition to the PCH.com pages, do not perform well.

Επιλεγμένη λύση

Hello,

Try Firefox Safe Mode to see if the problem goes away. Firefox Safe Mode is a troubleshooting mode that turns off some settings and disables most add-ons (extensions and themes).

(If you're using an added theme, switch to the Default theme.)

If Firefox is open, you can restart in Firefox Safe Mode from the Help menu by clicking on the Restart with Add-ons Disabled... menu item:
FirefoxSafeMode

If Firefox is not running, you can start Firefox in Safe Mode as follows:

 • On Windows: Hold the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
 • On Mac: Hold the option key while starting Firefox.
 • On Linux: Quit Firefox, go to your Terminal and run firefox -safe-mode
  (you may need to specify the Firefox installation path e.g. /usr/lib/firefox)

Once you get the pop-up, just select "'Start in Safe Mode" Safe Mode Fx 15 - Win

If the issue is not present in Firefox Safe Mode, your problem is probably caused by an extension, and you need to figure out which one. Please follow the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article to find the cause.

To exit Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.

When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help others with the same problem.

Thank you.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hello,

Try Firefox Safe Mode to see if the problem goes away. Firefox Safe Mode is a troubleshooting mode that turns off some settings and disables most add-ons (extensions and themes).

(If you're using an added theme, switch to the Default theme.)

If Firefox is open, you can restart in Firefox Safe Mode from the Help menu by clicking on the Restart with Add-ons Disabled... menu item:
FirefoxSafeMode

If Firefox is not running, you can start Firefox in Safe Mode as follows:

 • On Windows: Hold the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
 • On Mac: Hold the option key while starting Firefox.
 • On Linux: Quit Firefox, go to your Terminal and run firefox -safe-mode
  (you may need to specify the Firefox installation path e.g. /usr/lib/firefox)

Once you get the pop-up, just select "'Start in Safe Mode" Safe Mode Fx 15 - Win

If the issue is not present in Firefox Safe Mode, your problem is probably caused by an extension, and you need to figure out which one. Please follow the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article to find the cause.

To exit Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.

When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help others with the same problem.

Thank you.

more options

You may want to start with disabling Adblock Plus on PCH

SEE: https://adblockplus.org/en/getting_started#disabling