Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

D 6e813070-45f2-4491-a87e-409582100630 I am having crashes with the adobe flash plug in and this is the ID from my latest crash can you help me

 • Καμία απάντηση
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 2 προβολές
more options

Issue

Firefox is crashing or closing unexpectedly

Description

I am working with one website for college class, coursecompass.com, had to download the latest "Adobe flash plugin" and every time I try to print now it crashes and I am to send a crash report, is this a mozilla problem or adobe or my website?

Crash ID(s)

6e813070-45f2-4491-a87e-409582100630,1ce4475c-ba8a-4aa3-b773-7d49c2100629

Troubleshooting information

 Application Basics
    Name     Firefox
    Version     3.6.6
    Profile Directory
     Open Containing Folder
    Installed Plugins
     about:plugins
    Build Configuration
     about:buildconfig
 Extensions
    Name
    Version
    Enabled
    ID
    Microsoft .NET Framework Assistant     1.2.1     true     {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}
    WiseStamp     1.3.6     true     wisestamp@wisestamp.com
    Norton IPS     1.0     true     {8545daff-ad1e-493f-a37e-eed1ac79682b}
 Modified Preferences
   Name
   Value
    accessibility.browsewithcaret     true
    browser.history_expire_days     20
    browser.history_expire_days.mirror     20
    browser.places.importBookmarksHTML     false
    browser.places.importDefaults     false
    browser.places.leftPaneFolderId     -1
    browser.places.migratePostDataAnnotations     false
    browser.places.smartBookmarksVersion     2
    browser.places.updateRecentTagsUri     false
    browser.startup.homepage     http://www.google.com/ig
    browser.startup.homepage_override.mstone     rv:1.9.2.6
    dom.disable_open_during_load     false
    extensions.lastAppVersion     3.6.6
    general.useragent.extra.microsoftdotnet     ( .NET CLR 3.5.30729)
    network.cookie.prefsMigrated     true
    places.last_vacuum     1275447441
    print.print_printer     Lexmark Z600 Series
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_bgcolor     false
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_bgimages     false
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_command
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_downloadfonts     false
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_edge_bottom     0
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_edge_left     0
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_edge_right     0
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_edge_top     0
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_evenpages     true
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_footercenter
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_footerleft     &PT
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_footerright     &D
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_headercenter
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_headerleft     &T
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_headerright     &U
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_in_color     true
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_margin_bottom     0.5
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_margin_left     0.5
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_margin_right     0.5
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_margin_top     0.5
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_oddpages     true
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_orientation     0
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_pagedelay     500
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_paper_data     1
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_paper_height     11.00
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_paper_size_type     0
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_paper_size_unit     0
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_paper_width     8.50
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_reversed     false
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_scaling     1.00
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_shrink_to_fit     true
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_to_file     false
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_unwriteable_margin_bottom     0
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_unwriteable_margin_left     0
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_unwriteable_margin_right     0
    print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_unwriteable_margin_top     0
    privacy.sanitize.migrateFx3Prefs     true
    security.warn_viewing_mixed     false

Firefox version

3.6.6

Operating system

Windows XP

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729)

Plugins installed

 • -Office Plugin for Netscape Navigator
 • TestGen plug-in, Version 7.4
 • Coupons, Inc. Coupon Printer DLL
 • Coupons, Inc. Coupon Printer Plugin
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.3.3"
 • Default Plug-in
 • Shockwave Flash 10.1 r53
 • 4.0.50524.0
 • Office Live Update v1.4
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
 • Java Plug-in 1.4.0_03 for Netscape Navigator (DLL Helper)
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • Npdsplay dll
 • DRM Store Netscape Plugin
 • DRM Netscape Network Object
== Issue == Firefox is crashing or closing unexpectedly == Description == I am working with one website for college class, coursecompass.com, had to download the latest "Adobe flash plugin" and every time I try to print now it crashes and I am to send a crash report, is this a mozilla problem or adobe or my website? == Crash ID(s) == 6e813070-45f2-4491-a87e-409582100630,1ce4475c-ba8a-4aa3-b773-7d49c2100629 == Troubleshooting information == Application Basics Name Firefox Version 3.6.6 Profile Directory Open Containing Folder Installed Plugins about:plugins Build Configuration about:buildconfig Extensions Name Version Enabled ID Microsoft .NET Framework Assistant 1.2.1 true {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} WiseStamp 1.3.6 true wisestamp@wisestamp.com Norton IPS 1.0 true {8545daff-ad1e-493f-a37e-eed1ac79682b} Modified Preferences Name Value accessibility.browsewithcaret true browser.history_expire_days 20 browser.history_expire_days.mirror 20 browser.places.importBookmarksHTML false browser.places.importDefaults false browser.places.leftPaneFolderId -1 browser.places.migratePostDataAnnotations false browser.places.smartBookmarksVersion 2 browser.places.updateRecentTagsUri false browser.startup.homepage http://www.google.com/ig browser.startup.homepage_override.mstone rv:1.9.2.6 dom.disable_open_during_load false extensions.lastAppVersion 3.6.6 general.useragent.extra.microsoftdotnet ( .NET CLR 3.5.30729) network.cookie.prefsMigrated true places.last_vacuum 1275447441 print.print_printer Lexmark Z600 Series print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_bgcolor false print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_bgimages false print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_command print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_downloadfonts false print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_edge_bottom 0 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_edge_left 0 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_edge_right 0 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_edge_top 0 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_evenpages true print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_footercenter print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_footerleft &PT print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_footerright &D print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_headercenter print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_headerleft &T print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_headerright &U print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_in_color true print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_margin_bottom 0.5 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_margin_left 0.5 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_margin_right 0.5 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_margin_top 0.5 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_oddpages true print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_orientation 0 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_pagedelay 500 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_paper_data 1 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_paper_height 11.00 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_paper_size_type 0 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_paper_size_unit 0 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_paper_width 8.50 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_reversed false print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_scaling 1.00 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_shrink_to_fit true print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_to_file false print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_unwriteable_margin_bottom 0 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_unwriteable_margin_left 0 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_unwriteable_margin_right 0 print.printer_Lexmark_Z600_Series.print_unwriteable_margin_top 0 privacy.sanitize.migrateFx3Prefs true security.warn_viewing_mixed false == Firefox version == 3.6.6 == Operating system == Windows XP == User Agent == Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729) == Plugins installed == *-Office Plugin for Netscape Navigator *TestGen plug-in, Version 7.4 *Coupons, Inc. Coupon Printer DLL *Coupons, Inc. Coupon Printer Plugin *Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.3.3" *Default Plug-in *Shockwave Flash 10.1 r53 *4.0.50524.0 *Office Live Update v1.4 *Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers *Java Plug-in 1.4.0_03 for Netscape Navigator (DLL Helper) *The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site. *Npdsplay dll *DRM Store Netscape Plugin *DRM Netscape Network Object